Kościół Starokatolicki w RP - doktryna

Kościół Starokatolicki w RP powstał w 1931 r. Był wynikiem rozłamu w strukturach Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. Pierwszym zwierzchnikiem Kościoła Starokatolickiego i jego organizatorem został bp Władysław Faron.

Kościół Starokatolicki zyskał osobowość prawną w Polsce w 1947 r., ale w 1965 r. władze państwowe zawiesiły jego działalność na 31 lat. Skonfiskowano wówczas budynki Kościoła i przekazano je na własność Kościoła Polskokatolickiego bądź Kościoła rzymskokatolickiego; część z nich przeszła również na rzecz skarbu państwa. Wierni i duchowni praktykowali swoją wiarę w podziemiu, spotykając się w domowych kaplicach urządzonych w mieszkaniach. Mimo to Kościół przetrwał w trudnych warunkach PRL i prowadził aktywną działalność duszpasterską. Do jego ponownej rejestracji przez MSWiA doszło w 1996 r.

Kościół Starokatolicki ma ustrój synodalno-episkopalny z własną hierarchią. Oznacza to, że najwyższą władzą ustawodawczą jest Synod. Stanowią go wszyscy duchowni oraz jeden świecki przedstawiciel każdej parafii. Jest zwoływany co 6 lat. W okresie międzysynodalnym władzę wykonawczą i ustawodawczą pełni Rada Kapłańska Kościoła Starokatolickiego, składająca się ze wszystkich czynnych duchownych.

Obecnie Kościół Starokatolicki w RP posiada w kraju cztery parafie: w Łodzi (parafia katedralna – główna siedziba), w Bytomiu, w Działach Czarnowskich i w Warszawie oraz placówkę zagraniczną na Białorusi (parafia starokatolicka św. Marcina z Tours w Nowogródku). Przynależy do nich łącznie ok. 1300 wiernych. Zwierzchnikiem Kościoła Starokatolickiego w RP jest bp Marek Jan Kordzik.

Pod względem doktrynalnym Kościół Starokatolicki zbliżony jest do Kościoła Rzymskokatolickiego, przy czym nie przyjmuje dogmatu o prymacie i nieomylności papieża ogłoszonego na I Soborze Watykańskim w 1870 r. Uznaje  w pełni orzeczenia pierwszych siedmiu soborów powszechnych. Podstawą nauczania jest nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary. Dużą wagę przywiązuje do kultu Eucharystii; Komunia Święta jest udzielana pod dwiema postaciami.

Kościół Starokatolicki uznaje wszystkie siedem sakramentów. Przyjmuje dwie formy spowiedzi: uszną, która obowiązuje dzieci i młodzież do ukończenia osiemnastego roku życia (dorośli mogą z niej korzystać według własnego uznania i potrzeby), i ogólną. W Kościele Starokatolickim RP celibat obowiązuje duchownych, ale  możliwe jest uzyskanie dyspensy..

Ważne miejsce w życiu religijnym Kościoła Starokatolickiego w RP zajmuje kult Maryjny; polscy starokatolicy uznają prawdę o  Niepokalanym Poczęciu i Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Ponadto wierni oddają cześć również aniołom, apostołom, męczennikom i świętym Pańskim. W sprawowaniu czynności liturgicznych Kościół Starokatolicki posługuje się kalendarzem gregoriańskim. Patronem Kościoła Starokatolickiego jest Święty Paweł Apostoł.

Polecamy również:

 • Kościół rzymskokatolicki w Polsce - doktryna

  Kościół Rzymskokatolicki (zwany również Kościołem katolickim obrządku łacińskiego bądź Kościołem zachodnim) jest największą pod względem liczby wyznawców częścią Kościoła katolickiego na świecie. Według danych opublikowanych w Annuario Pontificio (roczniku statystycznym Stolicy... Więcej »

 • Kościół greckokatolicki w Polsce - doktryna

  Kościół Greckokatolicki (Kościół bizantyjsko-ukraiński) zaliczany jest do grona katolickich Kościołów wschodnich. Powstał w wyniku unii brzeskiej podpisanej w 1596 r. pomiędzy Stolicą Apostolską i większością prawosławnych władyków na synodzie w Brześciu Litewskim. Więcej »

 • Kościół neounicki w Polsce - doktryna

  Kościół Neounicki to Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Powstał na ziemiach polskich w 1924 r., ale jego historia sięga XVI w. Wówczas w 1596 r. na synodzie w Brześciu Stolica Apostolska nawiązała z władykami prawosławnymi porozumienie, na mocy którego doszło do... Więcej »

 • Kościół ormiański w Polsce - doktryna

  Kościół ormiański (armeński) jest jednym z kościołów wschodnich. Legenda głosi, że został założony w 39 r. przez dwóch apostołów –Judę Tadeusza i Bartłomieja. Na podstawie źródeł historycznych uznaje się jednak, że Ormianie przyjęli chrześcijaństwo w IV w. na skutek... Więcej »

 • Kościół polskokatolicki - doktryna

  Kościół Polskokatolicki należy do rodziny Kościołów Starokatolickich Unii Utrechckiej. Wyłonił się z Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, powstałego w 1897 roku w Stanach Zjednoczonych. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45