Proporcje

O dwóch wielkościach mówimy, że są proporcjonalne, kiedy ich iloraz bądź iloczyn jest wielkością stałą. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z proporcjonalnością prostą, w drugim natomiast - z odwrotną.

W proporcjonalności prostej jedna wielkość jest wprost proporcjonalna do drugiej.

W proporcjonalności odwrotnej jedna liczba jest odwrotnie proporcjonalna do drugiej.

Współczynnik proporcjonalności to stała określająca proporcję między dwoma wielkościami. Dla proporcjonalności prostej jest nim iloraz obu tych wielkości, natomiast dla proporcjonalności prostej - ich iloczyn.

 

Przykład:

Jedna koszula kosztuje 30 złotych, dwie koszule 60 złotych, trzy koszule 90 złotych, itd. - jest to proporcjonalność prosta - ilość koszul jest wprost proporcjonalna do ich ceny. Współczynnik proporcjonalności ilości koszul do ich ceny wynosi 1:30.

Jedna osoba wykona pracę w cztery godziny, dwie osoby w dwie godziny, cztery osoby w godzinę, itd. - jest to proporcjonalność odwrotna - liczba osób potrzebnych do wykonania pracy jest odwrotnie proporcjonalna do czasu pracy, współczynnik proporcjonalności wynosi 4.

 

W proporcjonalności prostej wzrost jednej z wielkości pociąga za sobą wzrost drugiej z wielkości.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36