Podstawowe pojęcia z planimetrii

Do podstawowych pojęć wykorzystywanych w planimetrii należą punkt, prosta, odcinek, łamana, kąt, pole oraz obwód.

 Punkt

Punktami nazywamy najmniejsze składowe wszelkich figur geometrycznych. W starożytnej Grecji punkt definiowano jako „obiekt bez długości i szerokości” - i choć niewiele nam tak naprawdę ta definicja mówi, to dobrze oddaje ideę punktu - „nieskończenie małego” fragmentu przestrzeni.

Punkty oznaczamy kropkami, natomiast do ich nazwania używamy wielkich liter.

 

 Prosta

Punkty odłożone w jednej linii tworzą prostą. Prosta zawiera nieskończenie wiele punktów.

Do oznaczenia prostych używamy małych liter.

Prosta 

Prosta jest nieskończona w obie swoje strony. Jeśli prostą „utniemy” z jednej strony, otrzymamy półprostą.

 Odcinek

Fragment prostej - tzn. wszystkie punkty zawarte pomiędzy doma wyróżnionymi punktami - to odcinek.

Odcinek

 Łamana

Z odcinków budować można łamane. Łamana to ciąg odcinków połączonych w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego - przy czym żadne dwa kolejne odcinki nie leżą na jednej prostej.

Wśród łamanych można wyróżnić łamane otwarte oraz łamane zamknięte.

Inny podział to łamane zwyczajne (nie przecinające siebie samych)

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
GLUT RP
• 2022-05-28 15:01:34
Nie wiem co to za powiesc zostala tu streszczona ale na pewno nie jest to Nastepny do raju...
• 2022-05-27 10:28:53
polecam w podreczniku tego nie było a pd.
• 2022-05-26 16:02:28
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Git
• 2022-05-23 19:46:38