Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Germanizacja i rusyfikacja - walka w obronie kultury i języka polskiego - strona 5

ich w głąb Imperium Rosyjskiego. Generał-gubernator (tytuł zarządcy ziem polskich, jaki został przyjęty w 1874) miał także prawo uwięzić każdego Polaka bez procesu sądowego, jeśli ten tylko wydał mu się podejrzany.

Na ziemiach wschodnich, które zostały włączone do Rosji, proces ten przybierał jeszcze ostrzejszą formę. Odbywały się tam liczne wysiedlenia, zamykano wszelkie ośrodki polskości (także teatry, czasopisma, stowarzyszenia itp.) oraz prowadzono konsekwentną walkę z Kościołem katolickim.

Działania Polaków w obronie kultury i języka polskiego

Pozytywiści znajdowali się w niezwykle trudnej sytuacji wobec działań zaborców. Po ich stronie nie znajdowały się żadne instytucje prawne, nie mogli także liczyć na pomoc z zewnątrz. Podejmowali oni trud pracy u podstaw oraz pracy organicznej, by nie dopuścić do ostatecznego wynarodowienia. Dążyli przede wszystkim do poprawy sytuacji gospodarczej Polaków, dzięki czemu następowało także umacnianie więzów narodowych.

Olbrzymią wagę miała także kultura – nośnik najważniejszych wartości i idei. Znaczącym wydarzeniem było wydanie w 1875 r. przez Konrada Pruszyńskiego elementarza – dzieła niezwykle ważnego w kształceniu młodych. Ludzi

Zobacz również

 • Praca u podstaw - definicja, przedstawiciele, przykłady

  Praca u podstaw była jednym z najważniejszych założeń polskiego pozytywizmu. Wiązało się ono z silnym przekonaniem o konieczności szerzenia edukacji i rozbudzania świadomości narodowej wśród najbiedniejszych warstw społeczeństwa. To właśnie one stanowiły najliczniejszą grupę (podstawę społeczeństwa) wśród wszyst...

  Więcej
 • Praca organiczna - definicja, przedstawiciele, przykłady

  Wśród wielu istotnych postulatów wysuwanych przez polskich pozytywistów bardzo ważne miejsce zajmowała praca organiczna. Na terenach państwa podzielonego między trzech zaborców rozwijała się ona już na początku wieku XIX (jako datę jej początku w Polsce często podaje się lata 20. tamtego wieku).

  Więcej
 • Emancypacja kobiet - charakterystyka postulatów i działań

  Brak głosu w sprawach politycznych, zakazy i bariery (także społeczne) niemal uniemożliwiające zdobywanie wiedzy i realizowanie własnej kariery, wyzyskiwanie w miejscach pracy przy wypłatach pensji znacznie niższych niż te, jakie otrzymywali mężczyźni – to tylko niektóre z problemów, z jakimi spotykały się kobiety ...

  Więcej
 • Kwestia żydowska - charakterystyka postulatów i działań

  Liczebność Żydów i ich znaczenie - ustalenie dokładnej liczby Żydów zamieszkujących ziemie historycznie należące do Polski jest niemal niemożliwe. Istnieją jednak dane pozwalające oszacować ją w przybliżeniu. W zaborze pruskim żyło ok. 65000 Żydów. Na terenach Galicji w roku 1850 ich liczebność szacowano na o...

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28
Rzym podbity przez barbarzyńców powoli całkowicie zamierał. Styl romański jest uprosz...
Badacz wlotów i upadków cywilizacji • 2020-06-11 21:16:11