Germanizacja i rusyfikacja - walka w obronie kultury i języka polskiego

Zaborcy, inkorporując polskie ziemie do terenów swoich państw, musieli liczyć się z ryzykiem, iż zamieszkujący je Polacy nie będą podlegli ich woli i uczynią wszystko, by odzyskać niepodległość. Z tego względu rozpoczęli oni działania wynaradawiające, których celem było ostateczne pozbawienie tożsamości mieszkańców podbitych ziem, co miało w przyszłości pozwolić na włączenie ich do swojego społeczeństwa.

Konstanty Górski Rugi pruskie
Konstanty Górski „Rugi pruskie” (1915)

 

Jeszcze w XVIII stuleciu państwa zaborcze podejmowały starania, by jak najbardziej osłabić polską kulturę i nastroje patriotyczne. Proces ten trwał nawet przed podziałem ziem Rzeczpospolitej – głównie na terenach spornych i bezpośrednio sąsiadujących z państwami ościennymi. W pierwszej połowie XIX wieku działania wynaradawiające prowadzone były z mniejszą intensywnością niż po upadku powstania styczniowego. W okresie tym można odnotować dwa etapy szczególnie mocnej intensyfikacji: po klęsce Napoleona (1815) oraz przegranym powstaniu listopadowym (1831). Najbardziej opresyjni byli Rosjanie, których działania cechowały się szczególnym okrucieństwem, natomiast na drugim biegunie znajdowali się Austriacy, pozwalający Polakom na stosunkowo dużą wolność i autonomię.

W zaborach pruskim

Polecamy również:

 • Praca u podstaw - definicja, przedstawiciele, przykłady

  Praca u podstaw była jednym z najważniejszych założeń polskiego pozytywizmu. Wiązało się ono z silnym przekonaniem o konieczności szerzenia edukacji i rozbudzania świadomości narodowej wśród najbiedniejszych warstw społeczeństwa. To właśnie one stanowiły najliczniejszą grupę (podstawę społeczeństwa)... Więcej »

 • Praca organiczna - definicja, przedstawiciele, przykłady

  Wśród wielu istotnych postulatów wysuwanych przez polskich pozytywistów bardzo ważne miejsce zajmowała praca organiczna. Na terenach państwa podzielonego między trzech zaborców rozwijała się ona już na początku wieku XIX (jako datę jej początku w Polsce często podaje się lata 20. tamtego... Więcej »

 • Emancypacja kobiet - charakterystyka postulatów i działań

  Brak głosu w sprawach politycznych, zakazy i bariery (także społeczne) niemal uniemożliwiające zdobywanie wiedzy i realizowanie własnej kariery, wyzyskiwanie w miejscach pracy przy wypłatach pensji znacznie niższych niż te, jakie otrzymywali mężczyźni – to tylko niektóre z problemów, z jakimi... Więcej »

 • Kwestia żydowska - charakterystyka postulatów i działań

  Liczebność Żydów i ich znaczenie - ustalenie dokładnej liczby Żydów zamieszkujących ziemie historycznie należące do Polski jest niemal niemożliwe. Istnieją jednak dane pozwalające oszacować ją w przybliżeniu. W zaborze pruskim żyło ok. 65000 Żydów. Na terenach Galicji w roku 1850 ich liczebność... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
okej nikt nie pytał
Dawid Struczyński • 2021-10-23 17:37:30
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46