Kwestia żydowska - charakterystyka postulatów i działań

Liczebność Żydów i ich znaczenie

Ustalenie dokładnej liczby Żydów zamieszkujących ziemie historycznie należące do Polski jest niemal niemożliwe. Istnieją jednak dane pozwalające oszacować ją w przybliżeniu. W zaborze pruskim żyło ok. 65000 Żydów. Na terenach Galicji w roku 1850 ich liczebność szacowano na ok. 333000. W zaborze rosyjskim wyznawców religii mojżeszowej było ok. 500000. Należy jednak powiedzieć, iż ze względu na wysoki przyrost naturalny i mobilność społeczeństwa żydowskiego w tym czasie, ich liczba mogła sięgać nawet kilku milionów – niektóre źródła podają, iż przed zaborami w Rzeczpospolitej żyło ok. 800000 tysięcy Żydów, a w przeciągu osiemdziesięciu lat liczba ta mogła ulec nawet pięciokrotnemu powiększeniu.

Żydzi stanowili więc niemałą część społeczeństwa polskiego, a ich potencjał – zarówno w sensie ekonomicznym, jak i militarnym – był naprawdę wielki. Zajmowali się głównie handlem, prowadzeniem niewielkich fabryk, bankowością, rolnictwem oraz lichwą. Szczególnie to ostatnie, niegodne chrześcijanina, przyczyniło się do powstawania licznych stereotypów na temat ludzi wyznania mojżeszowego.

Przyczyny dążenia do asymilacji narodu żydowskiego

Pozytywiści dostrzegali ów potencjał

Polecamy również:

 • Praca u podstaw - definicja, przedstawiciele, przykłady

  Praca u podstaw była jednym z najważniejszych założeń polskiego pozytywizmu. Wiązało się ono z silnym przekonaniem o konieczności szerzenia edukacji i rozbudzania świadomości narodowej wśród najbiedniejszych warstw społeczeństwa. To właśnie one stanowiły najliczniejszą grupę (podstawę społeczeństwa)... Więcej »

 • Praca organiczna - definicja, przedstawiciele, przykłady

  Wśród wielu istotnych postulatów wysuwanych przez polskich pozytywistów bardzo ważne miejsce zajmowała praca organiczna. Na terenach państwa podzielonego między trzech zaborców rozwijała się ona już na początku wieku XIX (jako datę jej początku w Polsce często podaje się lata 20. tamtego... Więcej »

 • Emancypacja kobiet - charakterystyka postulatów i działań

  Brak głosu w sprawach politycznych, zakazy i bariery (także społeczne) niemal uniemożliwiające zdobywanie wiedzy i realizowanie własnej kariery, wyzyskiwanie w miejscach pracy przy wypłatach pensji znacznie niższych niż te, jakie otrzymywali mężczyźni – to tylko niektóre z problemów, z jakimi... Więcej »

 • Germanizacja i rusyfikacja - walka w obronie kultury i języka polskiego

  Zaborcy, inkorporując polskie ziemie do terenów swoich państw, musieli liczyć się z ryzykiem, iż zamieszkujący je Polacy nie będą podlegli ich woli i uczynią wszystko, by odzyskać niepodległość. Z tego względu rozpoczęli oni działania wynaradawiające, których celem było ostateczne pozbawienie... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
okej nikt nie pytał
Dawid Struczyński • 2021-10-23 17:37:30
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46