Stylizacja językowa - definicja, rodzaje

Stylizacja językowa polega na świadomym nadawaniu tekstowi cech charakterystycznych dla określonego stylu. Wykorzystuje się do tego odpowiednio dobrane środki językowe.

Stylizacja jest zatem powielaniem, naśladowaniem określonego wzorca, charakterystycznego dla danego okresu literackiego, epoki, gatunku czy pisarza. Autor stylizacji wybiera określony zestaw cech z danego stylu lub języka. Zabieg stylizacji może obejmować cały utwór lub jego część. Dzięki temu, odbiorca tekstu wprowadzany jest atmosferę epoki lub otoczenia.

Rodzaje stylizacji

1. Archaizacja – polega na wprowadzeniu do utworu elementów archaicznych, które wyszły już z regularnego obiegu i użytku – mogą to być elementy językowe, składnia. Stylizacji archaicznej służą również gwara, regionalizacja i elementy pochodzące z dawnych epok. W Polsce ten typ stylizacji był najpopularniejszy w XIX wieku (powieść historyczna, np. u Henryka Sienkiewicza).
2. Dialektyzacja – inaczej nazywana stylizacją gwarową, polega na wprowadzeniu do tekstu elementów gwarowych, dialektycznych. Stylizacja ta zachodzi na poziomie fonetyki, leksyki, metaforyki i frazeologii. Często umieszcza się ja w dialogach, rzadziej w narracji. Dialektyzacja

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
Wytumaczenie wprowadza w błąd, że rzeczywistość Sklepów cynamonowych jest rozdzielon...
random • 2020-11-26 08:06:29
s
a • 2020-11-25 21:43:45
wd
dda • 2020-11-25 15:03:35
uhhuhuhuuhhu
kooaoa • 2020-11-25 12:03:59
dzięki :3
melinda • 2020-11-25 10:27:56