Styl artystyczny - definicja, cechy, charakterystyka

Jeden ze stylów literackich występujący najczęściej w literaturze pięknej. Występują w nim środki językowe, odpowiadające akurat panującej epoce takie jak: onomatopeja, metafory, epitety, porównania, rym i rytm).

Styl artystyczny nie należy do stylów funkcjonalnych, nie jest wykorzystywany w codziennej komunikacji.

Cechy

W tekstach pisanych w stylu artystycznym:

- występuje wiele różnych form literackich i stylów

- przeważają obrazowe środki wyrazu

- słownictwo jest niezwykle bogate

- występują elementy innych stylów językowych

- wykorzystywane są następujące środki językowe: frazeologia, słownictwo gwarowe, regionalizmy, słownictwo potoczne i środowiskowe, neologizmy, archaizmy, orientalizmy, składniki stylu urzędowego.

Charakterystyka

Styl artystyczny jest tak bogaty i różnorodny w formy wyrazu, ponieważ ma za zadanie przekazanie odbiorcy informacji o świecie bohaterów tekstu oraz wywołanie wrażeń estetycznych. Styl ten jest silnie zindywidualizowany, zawierający liczne figury stylistyczne i oryginalne. Wykorzystywane są środki uplastyczniające przedstawiany obraz.

Bywa, że dany styl artystyczny jest rozpoznawalny dla konkretnego twórcy, dzięki stałemu zestawowi wykorzystywanych środków (np. Norwida, Mickiewicza czy Witkacego). Niektóre figury zarezerwowane są dla określonej poetyki lub gatunku.

W stylu artystycznym często wykorzystuje się symbole (nakierowanie myśli odbiorcy na konkretny przekaz poprzez wybrane postaci, przedmioty, elementy świata przedstawionego – istotą symbolu jest wieloznaczność znaku, treści sugerowanych przez autora w obrazie poetyckim) oraz alegorie (z pomocą opisów i konkretnych obrazów przedstawia metaforyczną treść).

Polecamy również:

 • Styl potoczny - definicja, cechy

  Ze względu na cel wypowiedzi wyodrębniamy styl potoczny, inaczej zwanym stylem „mówionym”. Charakteryzuje się zwrotami i wyrażeniami występującymi w mowie, swobodnej rozmowie. Więcej »

 • Styl naukowy - definicja, cechy, historia

  Jest to styl językowy, w którym pisane są teksty specjalistyczne, charakterystyczne dla danej dziedziny wiedzy czy nauki. W zależności od tego czego rozprawa dotyczy, występuje w nim duża liczba fachowych wyrazów, terminów o ściśle określonych znaczeniach. Czasami specjalistyczne terminy... Więcej »

 • Styl popularnonaukowy - definicja, odbiorcy, cechy

  Styl popularnonaukowy jest odmianą stylu naukowego. Celem tekstów pisanych w tym stylu jest dotarcie do jak najszerszej liczby odbiorców oraz propagowanie i popularyzacja konkretnej dziedziny wiedzy i nauki. Więcej »

 • Styl publicystyczny - definicja, cechy

  Styl publicystyczny spotykany jest głównie w środkach masowego przekazu i jest przeznaczony dla szerokiej grupy odbiorców, występuje również w pracach popularnonaukowych. Więcej »

 • Stylizacja językowa - definicja, rodzaje

  Stylizacja językowa polega na świadomym nadawaniu tekstowi cech charakterystycznych dla określonego stylu. Wykorzystuje się do tego odpowiednio dobrane środki językowe. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 5 =
Maciej
2021-03-09 12:28:15
Chciałbym tylko zauważyć, że styl artystyczny JEST stylem funkcjonalnym, co potwierdzają wszyscy językoznawcy, używanym nie tylko w literaturze pięknej, ale również podczas składania życzeń, kondolencji, gratulacji - zwłaszcza osobom posiadającym jakiś autorytet. Jest zatem stylem używanym podczas życia codziennego i każdy człowiek powinien potrafić posługiwać się tym stylem.
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43