Styl naukowy - definicja, cechy, historia

Definicja

Jest to styl językowy, w którym pisane są teksty specjalistyczne, charakterystyczne dla danej dziedziny wiedzy czy nauki. W zależności od tego czego rozprawa dotyczy, występuje w nim duża liczba fachowych wyrazów, terminów o ściśle określonych znaczeniach. Czasami specjalistyczne terminy zyskują inne znaczenie niż przyjęte w języku powszechnym, dzięki czemu styl naukowy jest jednoznaczny.

Styl naukowy występuje najczęściej w pracach naukowych, specjalistycznej literaturze (podręczniki, encyklopedie, leksykony).

Historia

Początki stylu naukowego sięgają średniowiecza, gdzie wykorzystując fachowe słownictwo tworzono recepty lekarskie. W czasach nowożytnych były to podręczniki medyczne czy gospodarskie. W wieku XX podczas napływu wielkich odkryć naukowych styl ten najbardziej rozwinął skrzydła.

Cechy

- język naukowy dąży do dokładnego sprecyzowania twierdzeń, do pełnej jednoznaczności

- nie występuje w nim brak emocjonalnego nacechowania wypowiedzi

- stosuje zdania rozbudowane i złożone, skomplikowane

- jest zdominowany przez terminologię naukową charakterystyczną dla danej dziedziny

- brak figur poetyckich takich jak metafory, porównania, przenośnie

- zawiera logiczną kompozycję wypowiedzi (wyraźne wyodrębnienie tez, argumentów, wniosków i przykładów)

- zawiera cytaty, przypisy

- wykorzystuje wyrażenia, określające intelektualną postawę twórcy do własnych twierdzeń i założeń

- utrzymuje obiektywność przedstawianych zjawisk i problemów

- używa form bezosobowych w liczbie mnogiej

Odmianą stylu naukowego jest styl publicystyczny i popularnonaukowy.

Polecamy również:

 • Styl potoczny - definicja, cechy

  Ze względu na cel wypowiedzi wyodrębniamy styl potoczny, inaczej zwanym stylem „mówionym”. Charakteryzuje się zwrotami i wyrażeniami występującymi w mowie, swobodnej rozmowie. Więcej »

 • Styl popularnonaukowy - definicja, odbiorcy, cechy

  Styl popularnonaukowy jest odmianą stylu naukowego. Celem tekstów pisanych w tym stylu jest dotarcie do jak najszerszej liczby odbiorców oraz propagowanie i popularyzacja konkretnej dziedziny wiedzy i nauki. Więcej »

 • Styl publicystyczny - definicja, cechy

  Styl publicystyczny spotykany jest głównie w środkach masowego przekazu i jest przeznaczony dla szerokiej grupy odbiorców, występuje również w pracach popularnonaukowych. Więcej »

 • Styl artystyczny - definicja, cechy, charakterystyka

  Jeden ze stylów literackich występujący najczęściej w literaturze pięknej. Występują w nim środki językowe, odpowiadające akurat panującej epoce takie jak: onomatopeja, metafory, epitety, porównania, rym i rytm). Styl artystyczny nie należy do stylów funkcjonalnych, nie jest wykorzystywany w... Więcej »

 • Stylizacja językowa - definicja, rodzaje

  Stylizacja językowa polega na świadomym nadawaniu tekstowi cech charakterystycznych dla określonego stylu. Wykorzystuje się do tego odpowiednio dobrane środki językowe. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 2 =
Gość
2021-01-21 11:29:21
- nie występuje w nim brak emocjonalnego nacechowania wypowiedzi Artykuł sugeruje użycie wielu emocjonalnie nacechowanych wypowiedzi w tekstach naukowych.
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19