Styl naukowy - definicja, cechy, historia

Definicja

Jest to styl językowy, w którym pisane są teksty specjalistyczne, charakterystyczne dla danej dziedziny wiedzy czy nauki. W zależności od tego czego rozprawa dotyczy, występuje w nim duża liczba fachowych wyrazów, terminów o ściśle określonych znaczeniach. Czasami specjalistyczne terminy zyskują inne znaczenie niż przyjęte w języku powszechnym, dzięki czemu styl naukowy jest jednoznaczny.

Styl naukowy występuje najczęściej w pracach naukowych, specjalistycznej literaturze (podręczniki, encyklopedie, leksykony).

Historia

Początki stylu naukowego sięgają średniowiecza, gdzie wykorzystując fachowe słownictwo tworzono recepty lekarskie. W czasach nowożytnych były to podręczniki medyczne czy gospodarskie. W wieku XX podczas napływu wielkich odkryć naukowych styl ten najbardziej rozwinął skrzydła.

Cechy

- język naukowy dąży do dokładnego sprecyzowania twierdzeń, do pełnej jednoznaczności

- nie występuje w nim brak emocjonalnego nacechowania wypowiedzi

- stosuje zdania rozbudowane i złożone, skomplikowane

- jest zdominowany przez terminologię naukową charakterystyczną dla danej dziedziny

- brak figur poetyckich takich jak metafory, porównania, przenośnie

- zawiera logiczną kompozycję wypowiedzi (wyraźne wyodrębnienie tez, argumentów, wniosków i przykładów)

- zawiera cytaty, przypisy

- wykorzystuje wyrażenia, określające intelektualną postawę twórcy do własnych twierdzeń i założeń

- utrzymuje obiektywność przedstawianych zjawisk i problemów

- używa form bezosobowych w liczbie mnogiej

Odmianą stylu naukowego jest styl publicystyczny i popularnonaukowy.

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
Stary siedzi na wersalce i...
Stary • 2020-10-29 19:18:40
good!
g00dguy • 2020-10-29 18:59:42
xd
luka • 2020-10-29 09:49:59
fajny
lily • 2020-10-29 09:21:27
p
sm • 2020-10-29 08:05:04