Stepy akermańskie - interpretacja i analiza wiersza - strona 4

oddanie kolorytu lokalnego zwiedzanego miejsca.

Rola słuchu

Logiczną konsekwencją zapadnięcia ciemności i wygaszenia wrażeń wzrokowych jest wzmocnienie odbioru słuchowego. Tak właśnie dzieje się w sonecie. Podmiot mówi:

Stójmy! – jak cicho! – słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dościgły źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie.

W stepie zapada całkowita cisza. Sprawia ona, że zdolności słuchowe podmiotu przewyższają możliwości zwykłego człowieka. Słyszy on bowiem lecące bardzo daleko żurawie, a potem odróżnia nawet dźwięk motylich skrzydeł. Warto zwrócić uwagę, że podmiot, który dotąd znajdował się w ruchu („płynął” po stepie), teraz się zatrzymuje i kontempluje chwilę obecną. Jego słuch natęża się do takich granic, że mógłby nawet usłyszeć głos z dalekiej Litwy. Tekst niejako zawiesza w tym momencie swój płynny tok. Odbiorca wraz z podmiotem nasłuchuje. Jednak po pauzie następuje okrutne stwierdzenie: „Jedźmy, nikt nie woła!”.

Samotność w oceanie stepu

Sonet staje się więc wyrazem niewysłowionej samotności podmiotu. Mimo że zyskuje on ponadnaturalne możliwości zmysłowe, nie słyszy głosu nawołujących go najbliższych. Jego sytuację egzystencjalną w pełni oddaje zatem obraz zagubienia na środku ciemnego oceanu, w którym brak jakichkolwiek znaków orientacyjnych.

Znamienne, że mamy tu do czynienia z całkowitym pozbawieniem oparcia, niejako zawieszeniem w pustej przestrzeni nieskończoności. Obraz stopniowo bowiem ewoluuje w kierunku niebytu: najpierw step staje się oceanem, a po zapadnięciu ciemności ocean zlewa się z niebem. Dzięki takiemu zabiegowi Mickiewicz konstruuje obraz samotności skrajnej i nieprzezwyciężonej.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 5 =
dziekk
2021-09-05 18:08:29
dzkiekuje
Ostatnio komentowane
Super pozdrawiam
Marek • 2022-01-18 11:58:05
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10