Refleksje o polskich wadach narodowych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kazań sejmowych Piotra Skargi

Kazanie to gatunek literacki, który zdobył szczególną popularność w średniowieczu. Literatura miała wtedy głównie dydaktyczno-moralistyczny charakter. Celem uprawiania twórczości było oddanie jak największej chwały Bogu. Obcowanie z literaturą lub sztuką miało przybliżać człowieka do Stwórcy i pomagać mu żyć zgodnie z nauczaniem Kościoła. Tę średniowieczną myśl kontynuował żyjący przełomie XVI i XVII wieku ksiądz Piotr Skarga, jezuita i kaznodzieja na dworze króla Zygmunta III Wazy. W 1597 stworzył swoje najsłynniejsze dzieło – „Kazania sejmowe”, w którym zawarł refleksje na temat problemów państwa polskiego i konieczności odnowy życia duchowego i politycznego w I Rzeczpospolitej.

Refleksje o polskich wadach narodowych w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi

Ksiądz Skarga posługuje się w swoich kazaniach licznymi metaforami i porównaniami. Polskę porównuje np. do żywego organizmu trapionego przez różne dolegliwości. Wymienia sześć chorób, z którymi zmaga się Rzeczpospolita. Pierwszą i najgorszą z nich jest brak miłości względem ojczyzny. Polacy mają obowiązek kochać i czcić Polskę jako swoją matkę i dobrodziejkę. Autor wymienia liczne zalety życia w Rzeczpospolitej, żeby ożywić uczucia słuchaczy. Drugą chorobą, która wyniszcza organizm państwowy, jest brak jedności i zgody narodowej. Kaznodzieja apeluje o unikanie sporów i niepotrzebnych konfliktów. Przypomina, jak ważne jest przebaczanie i niechowanie urazy. Polaków łączy jedna wiara katolicka i przyjmowanie tych samych sakramentów, dlatego powinni szczególnie dbać o jedność w sferze myśli i ducha. Trzecią chorobą jest – według Skargi – herezja, która powoduje zamęt w umysłach katolików. Kaznodzieja był członkiem zakonu jezuitów i zaangażowanych przedstawicielem kontrreformacji, dlatego przestrzegał Polaków przed odchodzeniem od wiary katolickiej. Kolejnym problemem kraju jest osłabienie władzy królewskiej i brak poważania dla autorytetu władzy. Według kaznodziei należy wzmacniać władzę króla, któremu należy się szacunek i posłuszeństwo poddanych. W innym kazaniu Skarga sprzeciwiał się niesprawiedliwym ustawom i niepotrzebnemu obciążaniu ubogich. Ostatnią chorobą Rzeczpospolitej jest akceptowanie grzechu w życiu społecznym i politycznym. Według jezuity patriota ma obowiązek walki z grzechem i obrony wiary. Powinien więc sprzeciwiać się bluźnierstwom, prześladowaniu Kościoła, uciskaniu biednych i wszelkiego rodzaju przemocy. „Kazania” sejmowe” to program odnowy polskiego państwa i społeczeństwa. Utwór ten pisany jest z perspektywy katolika, dla którego najważniejszą sprawą jest dobro Kościoła i obrona autorytetu króla.

Refleksje o polskich wadach narodowych w opowiadaniu „Górą Edek” Marka Nowakowskiego

Narrator opisuje niekulturalne zachowanie kierowcy, który wymusza ustąpienie mu miejsca parkingowego. Zwraca uwagę na brak empatii i nieposzanowanie prawa. Brak szacunku dla powszechnie przyjętych zasad jest utworze przedstawiony jako wada narodowa. Narrator zwraca uwagę, że realia polskiego kapitalizmu lat 90. jeszcze bardziej pogłębiły brutalizację relacji międzyludzkich.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43