Pan Cogito a pop - interpretacja i analiza wiersza

„Pan Cogito a pop” to wiersz o charakterze refleksyjno-filozoficznym. Koncert – jak można się domyślać – rockowy jest pretekstem do rozważań na temat estetyki krzyku. Rozważania te, szczególnie w drugiej części, wykraczają poza samą muzykę.

Poeta wyraźnie podzielił swój wiersz na dwie części. W pierwszej wyraźnie zarysowano sytuację liryczną – Pan Cogito, bohater cyklu Herberta, jest uczestnikiem koncertu: „W czasie koncertu pop/ pan Cogito rozmyśla/ nad estetyką hałasu”.

Bohater nie daje się porwać muzyce, nie odbiera jej emocjonalnie, wydaje się wręcz nieobecny, zatopiony we własnych myślach. Muzyka nie robi na nim szczególnego wrażenia, kontempluje ją z wyraźnym dystansem: „sama idea owszem/ pociągająca”. Zdaniem Pana Cogito to, co głośne, zwraca uwagę, narzuca się. Donośne dźwięki kojarzą się z siłą, a nawet boskością („ciskanie gromów” to domena Zeusa).  I choć nie pojawia się tutaj jednoznaczna ocena, nietrudno zauważyć, że autor nie jest zwolennikiem estetyki krzyku. Zastąpienie „Homera trzęsieniem ziemi” a „Horacego kamienną lawiną” nie jest, w jego mniemaniu, drogą do ukazania piękna. Klasyczne piękno zostaje zastąpione podczas koncertu żywiołem, posiadającym ogromną moc, ale

Polecamy również:

 • Przesłanie Pana Cogito - interpretacja i analiza wiersza

  „Przesłania Pana Cogito” to utwór wieńczący cykl zatytułowany „Pan Cogito”. Wiersz powtarza w dobitny sposób przesłanie obecne w całym zbiorze: bezwzględny nakaz wierności prawom moralnym, streszczający się w ostatnim wersie: „Bądź wierny Idź”. Podmiot liryczny... Więcej »

 • Pan Cogito o cnocie - interpretacja i analiza wiersza

  Wiersz „Pan Cogito o cnocie” ma budowę dwudzielną – pierwsza część przedstawia obraz cnoty we współczesnym świecie, druga zawiera pełne ironii spekulacje na temat tego, co musiałoby się stać, by owa cnota znalazła uznanie. Choć ukazanie cnoty jako starej panny przynosi efekt komiczny,... Więcej »

 • Dusza Pana Cogito - interpretacja i analiza wiersza

  „Dusza Pana Cogito” to wiersz o poważnej tematyce napisany z humorem, trochę przewrotny i niejednoznaczny. Już samo pojęcie duszy może być różnie rozumiane. Poeta wykorzystuje tę wieloznaczność, by ukazać zmiany, jakie obserwuje wokół siebie: (…) Dawniej/ wiemy z historii/... Więcej »

 • Co myśli Pan Cogito o piekle - interpretacja i analiza wiersza

  Wiersz Herberta porusza popularny w literaturze motyw piekła. Najbardziej bodaj znana wizja mąk piekielnych zawarta została w „Boskiej komedii” Dantego i to właśnie do niej nawiązuje polski poeta. Wyobrażenia Pana Cogito na temat piekła znacznie odbiegają jednak od średniowiecznych o nim wyobrażeń. Więcej »

 • Modlitwa Pana Cogito podróżnika - interpretacja i analiza wiersza

  „Modlitwa Pana Cogito podróżnika” ma budowę nieregularną – po wstępnej apostrofie następuje pięć części wyróżnionych myślnikiem, zawierających podziękowania i prośby. Wiersz to refleksja człowieka doświadczonego, znającego świat, wrażliwego i wykształconego, który potrafi... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
git k
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk • 2021-05-14 20:27:26
Dziękuje
Zuza • 2021-05-14 15:53:42
JD
JD • 2021-05-14 14:44:06
k
k • 2021-05-14 10:37:06
Nie opisali różnic mitologi greckiej a rzymskiej.
Uczennica • 2021-05-14 06:23:31