Doktor Piotr - opracowanie (czas i miejsce akcji, bohaterowie, problematyka)

Czas i miejsce akcji „Doktora Piotra”

Akcja toczy się na terenie zaboru rosyjskiego we wsi Zapłocie w okresie popowstaniowym. Jest to czas po reformie uwłaszczeniowej, kiedy powoli zaczyna rodzić się polska gospodarka kapitalistyczna, czyli lata 80. XIX wieku.

„Doktor Piotr” - bohaterowie

Tytułowy bohater, doktor Piotr, to młody człowiek, syn szlachcica pozbawionego majątku. W wieku 18 lat, bez grosza przy duszy wyjeżdża na zagraniczne studia, które kończy z wyróżnieniem. Jest ambitny i pracowity. Mimo atrakcyjnej oferty pracy w Anglii, decyduje się pozostać w kraju przy starym ojcu. Przekonuje się jednak, że więcej ich dzieli niż łączy. Nie chce żyć w poczuciu wyrządzonej innym krzywdy.

Dominik Cedzyna utracił w życiu wiele, majątek i pozycję, pozostał mu tylko syn, którego kocha ponad wszystko i dla którego okrada polegających mu robotników. Listy od syna są dla niego jedyną radością, w nich szuka pocieszenia, czyta je po fragmencie, by rozkładać radość na w czasie. Dominik Cedzyna to przykład zdeklasowanego szlachcica, który z trudem odnajduje się w nowych czasach. Jego powołaniem jest zarządzanie majątkiem ziemskim i o tym nadal marzy. Prowadząc dla Bojakowskiego cegielnię,

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
TO NIE JEST INTERPRETACJA. MOIM ZDANIEM NAJGORSZA INTERPRETACJA NA ŚWIECIE. MOJA P. OD PO...
ŻAŁOSNE • 2020-10-28 23:03:24
7y6yy
ytyio yguig • 2020-10-28 18:58:23
Tekst jest napisany z błędami. (lata panowania) Hammurabi nie zjednoczył pierwszy Samar...
Historyk • 2020-10-28 17:07:17
To jest 7.
Alice • 2020-10-28 11:43:13
hyggyy
jhfhftu • 2020-10-28 10:30:09