Nawias - funkcja, rodzaje, zasady użycia, kwadratowy, okrągły - strona 2

Do samodzielnych części mowy zalicza się:

a) czasowniki,

b) rzeczowniki,

c) przymiotniki…

Nawias kwadratowy służy przede wszystkim do:

1. sygnalizowania skrócenia tekstu:

Wśród nocy nagle się ocknął. Raptem usiadł na łóżku i rozszerzonymi oczyma patrzał przed siebie. Ktoś chrapał jak maszyna do ugniatania żwiru […]. Mała nocna lampka, ustawiona w kącie izby, oświetlała jedną ścianę i część powały.

2. umieszczania wstawek odautorskich w cytatach:

Litując się nad nią mąż jej Bogwał mówił: „Sine, ut ego etiam molam” – to jest po polsku: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj!”. [podkr. T.M.] Tak ów Czech na zmianę mełł z żoną i często obracał kamień tak jak żona.

3. oznaczania zapisu fonetycznego:

Na okładce książki pt. „Pax” [paks] znajduje się obraz Jona Klassena [dżona klasena].

Nawias w nawiasie

Aby nie utrudniać odbioru tekstu, unika się ujmowania nawiasów w nawiasach. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy zastosować się do jednej z poniższych zasad.

1. W nawias kwadratowy ujmuje się treści nadrzędne, a w okrągły – uzupełniające, węższe.

Uczniowie zobowiązani są do przeczytania wskazanych pozycji [z listy lektur obowiązkowych (zał. 1)] w bieżącym roku szkolnym.

2. Obie

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
s
s • 2021-06-15 19:13:42
lkasDJFNLA;SKDFJ;LAKsdfj
Nie jestem maszyną • 2021-06-15 17:45:13
.
Gggg • 2021-06-15 10:56:10
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39