Jest kto, co by wzgardziwszy - interpretacja i analiza wiersza

Pieśń XIX Jana Kochanowskiego ma formę pochwały dobrej sławy, jest równocześnie apelem o pracę nad własnym życiem – charakterem, zachowaniem, opinią, jaką mamy u bliźnich.

W pierwszej strofie utworu poeta podkreśla trwałość dobrej opinii przeciwstawiając ją przemijalności ludzkiego ciała i – ogólnie – świata materialnego. Podmiot liryczny zastanawia się, co zrobić, „(...) aby imię przynajmniej po nas zostało”. Podkreśla, że do pracy nad własnym charakterem zobowiązuje człowieka posiadanie rozumu:

(…) Nie chciał nas Bóg położyć równo z bestyjkami:/ Dał nam rozum, dał mowę, a nikomu z nami (…).

Doskonalenie samego siebie, zwłaszcza pod względem duchowym, to obowiązek człowieka. Każdy zostaje obdarzony przez Stwórcę jakimś talentem (dowcipem, siłą, męstwem), a ten trzeba rozwijać i wykorzystywać ku wspólnemu pożytkowi. Poeta nakłania do świadomej służby innym ludziom poprzez dobre słowo, naukę obyczajów lub praw, wreszcie – przez czynny patriotyzm. Tylko bowiem takie życie, zdaniem Kochanowskiego, przyniesie człowiekowi „dobrą sławę”.

Pieśń składa się z sześciu strof o regularnej budowie: cztery wersy, układ rymów aabb (siebie – niebie, może – pomoże), jednakowa ilość sylab w każdym z wersów (13). Środki stylistyczne użyte w utworze przez poetę to: pytania retoryczne („[...] musi zniszczeć ciało,/ Aby imię przynajmniej po nas zostało?”), epitety („myśli ważne”, „dobre obyczaje”, „wolność miłą”), apostrofy („A ty, coś Bóg dał siłę i serce ku temu”).

Podmiot liryczny w pieśni „Jest kto, co by wzgardziwszy”

Podmiot liryczny w wierszu to podmiot pierwszoosobowy, bezpośredni – „(...) jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy/ Chciał ze mną dobrą tylko sławę mieć na pieczy” – zwraca się do czytelnika z apelem o szacunek i pracę nad dobrą „sławą”, czyli ludzką opinią.

Podmiot liryczny stawia się w rzędzie tych ludzi, którzy poświęcili swoje życie dbaniu o dobrą sławę. „Zaprasza” czytelników do godnego i rozumnego życia: „Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie (...)”.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42