Księga Hioba - interpretacja - strona 3

pytanie o przyczynę tragedii. Bohater nie docieka „dlaczego” i „z jakiej przyczyny” został doświadczony. Zachowuje spokój, przyjmując tezę, że sprawiedliwy Stwórca „wie, co czyni”. Stąd ostateczna łaska i wynagrodzenie poniesionych strat.

W finale opowieści szatan – przekonany o niewzruszonej moralności bohatera – opuszcza Hioba, a Bóg uzdrawia chorego i nagradza go swoją łaską.

„Księga Hioba” należy do dydaktycznych tekstów biblijnych. Hiob to postać symboliczna. Bohater, z którym może utożsamiać się każdy, kogo dotyka niesprawiedliwy, krzywdzący los. Biblijna historia wskazuje drogę pokory, cierpliwości i zawierzenia opatrzności. Tylko w ten sposób można zachować swoją ludzką godność. Podjęta w utworze tematyka niezawinionego cierpienia nadaje całości charakter uniwersalny i filozoficzny.

Opowieść o Hiobie ma głęboką wymowę moralną. Wyjaśnia znaczenie cierpienia, które spada na niewinnego człowieka. Nieszczęście bohatera symbolizuje każde zło dotykające bezbronnego człowieka. Hiob nie zna przyczyny swego cierpienia, ale przyjmuje heroiczną postawę zaufania Bogu i poddania się jego woli stając się wzorcem godności i wielkiej pokory.

Polecamy również:

  • Księga Hioba - plan wydarzeń

    1. Dostatnie i bogobojne życie Hioba.2. Szatan zarzuca Hiobowi przed Bogiem interesowne czczenie Pana.3. Postanowienie Boga o wystawieniu4. Hiob traci cały majątek i nadal czci Boga. Więcej »

  • Księga Hioba - opracowanie (geneza, czas i miejsce akcji, motywy)

    Zagadnienie autora i czasu powstania jest oczywiście zagadką, jak w przypadku wielu ksiąg biblijnych. Badacze przypuszczają, że „Księga Hioba” powstała w V wieku p.n.e. Wskazywałoby na to powstanie innych ksiąg mądrościowych w tym czasie oraz język utworu. Autor nie jest znany, choć niejednolita forma... Więcej »

  • Charakterystyka Hioba

    Hiob jest bogobojnym, pobożnym człowiekiem, który służył Bogu. Miał dostatnie życie i szczęśliwą rodzinę. Cieszył się dużym szacunkiem sąsiadów, którzy wierzyli, że dobrobyt i szczęście zawdzięcza miłości Boga. Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 4 =
anonim
2019-10-23 12:05:59
przydatne
CHORA NA GARA
2018-03-13 10:20:13
SUPER
Ostatnio komentowane
XD
KOLUCH • 2021-05-15 16:27:39
xd
lol • 2021-05-15 13:46:01
git k
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk • 2021-05-14 20:27:26
Dziękuje
Zuza • 2021-05-14 15:53:42
JD
JD • 2021-05-14 14:44:06