Echa leśne - problematyka

Nowela Stefana Żeromskiego skupia się na przedstawieniu różnych postaw Polaków wobec powstania styczniowego. W pewnym sensie zryw powstańczy nie miał szans powodzenia od początku, ponieważ brakowało jedności stanowisk i solidarności wśród rodaków.

Nie każdy Polak był bowiem wrogiem Rosji i Cara – niektórzy wręcz znajdowali się na jego usługach. W „Echach leśnych”  jest to właśnie generał Rozłucki, który jako zrusyfikowany Polak dowodził oddziałem carskiej armii odpowiedzialnym za tłumienie inicjatyw powstańczych.

Bratanek Rozłuckiego, Jan zdezerterował z armii i przyłączył się do grupy powstańców. Niestety został pojmany i w drodze sądu polowego skazany na śmierć. Generał Rozłucki jest odpowiedzialny za śmierć swojego krewnego, wydając rozkaz likwidacji i uśmiercenia całego oddziału partyzanckiego. Dochodzi tutaj do głosu ambiwalencja moralna  - Rozłucki, zgodnie z przysięgą złożoną carowi jako zwierzchnikowi, musi wydać wyrok śmierci. Wydaje się więc, że decyzja ta musiała być zgodna z jego sumieniem.

Ani ucieczka,  ani list bratanka Jana o ucieczce z armii rosyjskiej i podjęciu strony powstańczej nie wzruszają szczególnie generała, jednak późniejsza egzekucja chłopaka jest dla niego bardzo silnym przeżyciem. Widzi bowiem, że Jan oddaje życie z dumą, zachowuje się z godnością – nie pozwala zawiązać sobie oczu, a w ręce trzyma zdjęcie syna. Taka postawa powoduje u generała Rozłuckiego rozterki i frustrację, być może nawet zachwianie jego systemu wartości i zwątpienie w słuszność dokonanej decyzji. Nic więc dziwnego, że Generał ma problem z wypełnieniem ostatniej woli bratanka, który prosił go by zajął się jego synem Piotrem, opowiedział o jego (Jana) poświęceniu dla ojczyzny oraz wychowaniu chłopca w duchu tych wartości.

W wątku tym zostają sobie przeciwstawione dwie postawy: patriotyczny emocjonalizm Jana Rozłuckiego oraz sztywny racjonalizm jego wuja.  Z ich sprzeczności wynika problem etyczny, postawiony w noweli S. Żeromskiego – jakie stanowisko przyjąć wobec zaborcy?

Poprzez wprowadzenie postaci małego Piotra (syna rozstrzelanego Jana) we wspomnieniu generała Rozłuckiego, w noweli pojawia się jeszcze wątek wychowania kolejnego pokolenia – synów powstańców i tych, którzy powstanie tłumili. Można poszukiwać odpowiedzi na pytanie czy zwolennicy cara odnieśli sukces i udało im się objąć swoją propagandą całe społeczeństwo? Pamięć jaką otaczana jest mogiła świadczy o tym, że mentalne zwycięstwo jednak nie należy do zaborcy.

Polecamy również:

  • Echa leśne - streszczenie, plan wydarzeń

    „Echa leśne” to nowela opublikowana  w 1905 roku w tygodniku „Echa kieleckie”. Akcja utworu rozgrywa się w województwie świętokrzyskim, w kilka lat po zakończeniu powstania styczniowego i opisuje losy rodziny Rozłuckich. Więcej »

  • Echa leśne - opracowanie

    W noweli „Echa leśne” (1905) Stefan Żeromski porusza temat, który często pojawiał się na kartach jego twórczości – powstanie styczniowe. Więcej »

  • Echa leśne - bohaterowie

    Bohaterów noweli „Echa leśne” poznajemy już na samym początku w zbiorowej scenie przy ognisku. Są nim przedstawiciele elity społecznej, reprezentujący różne grupy zawodowe. Jest wśród nich: podleśny Guńkiewicz, pisarz gminny Olszakowski, wójt Gała, geodeta Knopf i generał... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
Ciekawe
• 2022-12-08 15:17:01
Śkad wziął się taki wynik?
• 2022-12-05 21:24:47
Ok
• 2022-12-05 13:53:43
ok
• 2022-12-02 16:29:38
dzięki
• 2022-11-28 16:21:19