Echa leśne - bohaterowie

Bohaterów noweli „Echa leśne” poznajemy już na samym początku w zbiorowej scenie przy ognisku. Są nim przedstawiciele elity społecznej, reprezentujący różne grupy zawodowe. Jest wśród nich: podleśny Guńkiewicz, pisarz gminny Olszakowski, wójt Gała, geodeta Knopf i generał Rozłucki. W noweli występuje również narrator, który jednak bierze udziału w rozmowie. Jest synem właściciela ziemskiego, który przysłuchuje się rozmowie starszych.

Narrator – zmienia się wraz ze zmianą płaszczyzny utworu – w pierwszej części noweli narratorem pierwszoosobowym jest chłopiec, który pomimo młodego wieku doskonale orientuje się w zaistniałej sytuacji – jego portrety psychologiczne rozmówców są wyjątkowo trafne. Widać, że rozumie powiązania i relacje między bohaterami, rozumie także o czym rozmawiają, jednak nie wypowiada się na temat wydarzeń przeszłych, ponieważ jest zbyt młody by być ich uczestnikiem.

W tej kwestii narrację przejmuje generał Rozłucki, wspominając czas powstania styczniowego. On również jest daleki od oceny i prezentuje jedynie same fakty z przeszłości.

Generał Rozłucki - zajmował wysokie stanowisko w administracji państwowej zaborcy. Przyzwyczaił się do swojej pozycji, ponieważ w leśnej rozmowie odzywa się tylko do wybranych rozmówców, którzy według niego, są warci jego uwagi.

Zarówno Rozłucki, jak i jego brat Rymwid walczyli na wielu frontach – po jednej z bitew Rymwid zginał i opiekę nad swoimi dwoma synami powierzył bratu. Ten przekazał młodemu pokoleniu silnie zakorzenione w rodzinie tradycje wojskowe. Jeszcze przez wybuchem powstania Jan razem z wujem służył w pułku carskim. Gdy wybuchło powstanie chłopak zdezerterował i przyłączył się do partyzantów. Rozłucki czyn bratanka uznał za zdradę i przekonany o swojej racji wydał wyrok śmierci na Jana i innych powstańców.

Generał jest postacią szczególną, bo ambiwalentną – jako żołnierz najwyżej cenił wierność i honor w walce z powstańcami, choć byli jego rodakami. Dochowanie wierności przysięgi wojskowej złożonej carowi jest dla niego najważniejsze, ale przy tym silne jest poczucie patriotyzmu i tożsamość Polska, co chętnie podkreśla na każdym kroku.

Wymienione wartości Rozłucki pojmuje jednak inaczej niż jego bratanek Jan. W swoich poglądach pozostaje nieugięty, czym zapewnia sobie walkę wewnętrzną, gdy musi zmierzyć się z dylematem wydania wyroku na Jana i zżyciem z tą decyzją.

Jan – chłopak, który buduje swoją karierę wojskową wzorując się początkowo na ojcu i wujku. Po wybuchu powstania styczniowego przyłącza się do „zbuntowanych” rodaków. Jak przystało na idealistę, Jan toczy nierówny, pełen nadziei bój z zaborcą. Pomimo świadomości konsekwencji wie, że tylko tak będzie mógł bronić sprawy polskiej. Z godnością i pokorą przyjmuje wyrok śmierci. Szybka decyzja o przyłączeniu się do powstania  świadczy o dojrzałości i  wyrazistości poglądów młodzieńca, nawet jeżeli podyktowana była porywem serca. Jan po prostu inaczej rozumie obowiązki wobec ojczyny niż swój wuj, który za wszystko ma przywiązanie do władcy.

Podleśny Guńkiewicz – straszy pan, doskonale zorientowany w okolicznych lasach, znający ich topografię – to on podejmuje z  generałem temat powstania i pyta go o powstańcza mogiłę koło karczmy.

Szczukin – jest kapitanem w oddziale generała Rozłuckiego, który informuje go o zdezerterowaniu bratanka. Szczukin jest bardzo zainteresowany postawą młodego Rymwida podczas egzekucji i jego hardością. Podobnie jak dla Rozłuckiego, dla Szczukina zdrada Jana była czymś najgorszym co mógł zrobić.

Pisarz Olszakowski – przedstawiony jako dorobkiewicz i łapówkarz. Osoba znana w środowisku z układów i układzików. Próbuje przypodobać się generałowi, a po jego opowieści nie stroni od złośliwych komentarzy.

Wójt Gała – swoje stanowisko otrzymał od władz zaborczych w zamian za tłumienie oddziałów powstańczych. Pomagał jednak rodakom w stawianiu krzyża na mogile i udzielał powstańcom schronienia. 

Polecamy również:

 • Echa leśne - streszczenie, plan wydarzeń

  „Echa leśne” to nowela opublikowana  w 1905 roku w tygodniku „Echa kieleckie”. Akcja utworu rozgrywa się w województwie świętokrzyskim, w kilka lat po zakończeniu powstania styczniowego i opisuje losy rodziny Rozłuckich. Więcej »

 • Echa leśne - opracowanie

  W noweli „Echa leśne” (1905) Stefan Żeromski porusza temat, który często pojawiał się na kartach jego twórczości – powstanie styczniowe. Więcej »

 • Echa leśne - problematyka

  Nowela Stefana Żeromskiego skupia się na przedstawieniu różnych postaw Polaków wobec powstania styczniowego. W pewnym sensie zryw powstańczy nie miał szans powodzenia od początku, ponieważ brakowało jedności stanowisk i solidarności wśród rodaków. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 5 =
Sliwinski
2024-01-04 08:30:31
Bardzo prawdziwe
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24