Maria Janion, Do Europy, Tak, ale razem z naszymi umarłymi – opracowanie

Tytuł

Sam tytuł sugeruje jakie będzie główne przesłanie tekstu Marii Janion. W jego treści autorka porusza temat stosunku do tradycji narodowej do kultury europejskiej, światowej. Janion nie wzbrania się przed otwarciem się na Zachód i nowinki stamtąd płynące, ale zaznacza, że należy do nich podchodzić ostrożnie. Maria Janion przekonuje, że powinniśmy „wejść” do współczesnej Europy, ale z naszymi przodkami na ramieniu, to znaczy nie zapominając o wielowiekowej, narodowej tradycji, która pomaga nam zrozumieć teraźniejszość.

Przesłanie

Refleksja Marii Janion stanowi dla współczesnych czytelników wskazówkę jak mają postępować obcując z XX-wieczną kulturą europejską. Podpowiada jak uniknąć utraty poczucia indywidualności narodowej. W skrócie oznacza to, że wchodząc w kulturę europejską i szanując ją, powinniśmy jednocześnie pokazywać bogactwo naszej kultury narodowej.

Narodowe bogactwo literackie

Swoje przesłanie autorka tekstu uzasadnia opierając się na przykładach z naszej wielkie, romantycznej literatury narodowej. Przywołuje zatem Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza jako tych, którzy szczególnie są odpowiedzialni za podtrzymanie tożsamości narodowej w trudnych dla Polakach okresach historycznych. Maria Janion przyznaje wieszczom rangę twórców europejskich. W opisywaniu ich twórczości badaczka podkreśla, że już sama epoka romantyzmu zmuszała do wzmożonego myślenia o narodzie, o walce o jego przyszłość i dobrobyt. Zarówno Słowacki, jak i Mickiewicz stworzyli postacie literackie, do dziś uznawane za wzór, za bohaterów narodowych.

Jedną z tych postaci był Konrad Wallenrod, przepełniony dylematami moralnymi. Jego historia uczy jednak, że należy podejmować działanie i poszukiwać różnych rozwiązań, mając na uwadze swoje moralne granice.

Z kolei Kordian Słowackiego i jego historia jako nawróconego spiskowca jest przyczyną rozważań na temat źródeł klęski i niedojrzałości psychicznej narodu, żyjącego wielkimi mitami romantycznymi. Najważniejszym przesłaniem dzieła jest przesłanie by unikać bierności, jak niektórzy spiskowcy z fabuły utworu – należy brać czynny udział w funkcjonowaniu narodu.

Maria Janion powołuje się jeszcze na Jana Kochanowskiego i Odprawę posłów greckich, stanowiącą uniwersalną przestrogę przed tym by państwo samo nie doprowadziło do swojego upadku, krzywdząc ludzi, którzy żyją w nim przykładnie i moralnie.

Polecamy również:

  • Maria Janion, Co się stało z mitologią słowiańską – streszczenie

    Na początku tekstu autorka wyraża swoje zdziwienie po lekturze internetowego forum internautów „Gazety Wyborczej”, na temat tego dlaczego współczesne dzieci nie uczą się o mitologii słowiańskiej. Forumowicze dyskutowali o tym czy w ogóle taka mitologia kiedyś istniała. Więcej »

  • Maria Janion, Pierwsze wyzwolenie wyobraźni – streszczenie

    Na początku autorka przywołuje swoje doświadczenia badawcze w poszukiwaniu etymologii francuskiego słowa fantasme. Od znaczenia typowo medycznego, wskazującego na zaburzenia zdolności umysłowych przechodzi do definicji cechy osoby zupełnie zdrowej na umyśle, marzącej, czyli korzystającej z możliwości swojej wyobraźni. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43