Przykład wyrażania opinii - czy popierasz trzymanie zwierząt w zoo? - strona 2

I were a parent, I wouldn’t take my children to the zoo to give them fun. In this way I would teach them that animals are some objects which can be used for humans’ pleasure. I don’t think it’s fair.

All in all, I do not support keeping animals in zoos. There appears to be no reason to do it, as there are other ways to observe wild animals without imprisoning them. What’s even more important, by bringing children to the zoo, we make them believe that animals belong to us and we can do whatever we want to please ourselves.

Glossary - słownictwo

to oppose to doing something – sprzeciwiać się robieniu czegoś

a relic of the past – relikt przeszłości

to deprive somebody  of something – pozbawiać kogoś czegoś

to be said to have done something – ten zwrot można przetłumaczyć jako : mówi się o ( nim, niej, ich itp. ) , że kiedyś … ( coś zrobili )

to  come to life – pojawić się

to enable someone to do something – umożliwić komuś zrobienie czegoś

a wide range of something – szeroki wachlarz / wybór czegoś

a cage – klatka

a habitat – środowisko występowania

to instill something in somebody  - zaszczepić w kimś jakąś wartość, przekonanie, pogląd

a being – stworzenie

( a ) pleasure – przyjemność

to please somebody – zadowolić kogoś, sprawić komuś przyjemność

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44