Wędrówka do Ziemi Obiecanej - streszczenie, historia

Jak podaje Biblia, protoplasta Izraelitów – Abraham na polecenie boga przybył z mezopotamskiego miasta Ur do Palestyny zwanej Kanaanem. Z Kanaanu potomkowie Hebrajczyków, ze względu na wielki głód panujący w tamtym okresie, przenieśli się do Egiptu. Niekorzystna sytuacja wprowadzona przez jednego z faraonów (wykorzystywanie jako taniej siły roboczej) spowodowała, że Izraelici z Egiptu wywędrowali do „Ziemi Obiecanej” pod wodzą Mojżesza, około XIII/XII w. p.n.e..

Po opuszczeniu przez Izraelitów Egiptu, faraon zmienił zdanie – ze względu na utratę taniej siły roboczej. Wyruszył w pościg za Żydami, planując z powrotem siłą sprowadzić ich do Egiptu. Wtedy też nastąpił, według podań Biblijnych jeden z cudów, który towarzyszył opuszczeniu przez Izraelitów Egiptu – przejście przez Morze Czerwone.

Wędrówka Izraelitów po pustyni trwała 40 lat. W jej trakcie Bóg ofiarował Mojżeszowi na górze Synaj, dwie tablice kamienne z dziesięcioma przykazaniami ( przechowywane w Arce Przymierza ).

Mojżesz zmarł na górze Nebo (położona w dzisiejszej Jordanii), przekazując uprzednio władzę w ręce Jozuemu. Mojżeszowi przypisuje się również autorstwo całego Pięcioksięgu, który jako całość powstał znacznie później.
Według Starego Testamentu zanim Izraelici dotarli do granic swojego państwa, podporządkowali sobie okoliczne tereny. Po zajęciu Palestyny porzucili koczowniczy tryb życia i zajęli się rolnictwem. Żydzi powoli stworzyli stabilne, potężne państwo, którego okres największej świetności przypada na X wiek p.n.e. - rządy króla Dawida i jego syna Salomona.

Polecamy również:

 • Niewola egipska - data, historia

  Większość informacji dotyczących przybycia oraz funkcjonowania społeczności izraelitów podaje Biblia (Stary Testament). Według tych podań, osobą odpowiedzialną za sprowadzenie Żydów do Egiptu był Abraham. To jemu Bóg miał nakazać wędrówkę z Mezopotamii, w której mieszkał w raz ze... Więcej »

 • Niewola babilońska - czym była, historia, skutki

  Po przybyciu Izraelitów do Kanaan, zdobyte ziemie zostały podzielone pomiędzy 12 plemion. Jedyną kwestią łączącą poszczególne plemiona była religia, nie wytworzono żadnej administracji centralnej. Dopiero zagrożenie najazdów ze strony Filistynów spowodowało konsolidację plemion. Pierwszy... Więcej »

 • Król Dawid - biografia, znaczenie

  Dawid był synem Jessego. Jego imię oznacza „ukochany przez Jahwe”. Był królem Judy i Izraela, panował w latach 1010-970 przed Chr. Dawidowi przypisuje się autorstwo 73 psalmów. Po śmierci Dawida panowanie objął jego syn, Salomon. Więcej »

 • Salomon - biografia, znaczenie

  Salomon był synem króla Dawida i Batszeby. Żył w X w. przed Chr. Jego imię (hebr. Szlomo) pochodziło od słowa szalom, czyli „pokój”. W Biblii pojawia się również drugie imię Salomona – Jedidiasz, co oznacza „Umiłowany przez Pana”. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
jsha
lol xd • 2021-09-21 19:01:58
dizeki bardzo, gang sicario$ pozdrawia
sentino • 2021-09-21 18:53:22
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54
kozacki material
johncena • 2021-09-21 14:35:44
dzięki zrobiliście mi zadanie z polaka
Twoja Stara • 2021-09-20 16:27:02