Pokój w Budziszynie - przyczyny, postanowienia, skutki

Początkowy okres rządów Bolesława Chrobrego przypominał lata panowania jego ojca, pierwszego księcia polskiego – Mieszka I. Utrzymywano dobre stosunki z cesarstwem, które zapewniły liczne zdobycze terytorialne, patronowano misją chrześcijańskim, dzięki którym nowy władca Polski miał znaleźć się na równi z innymi władcami zachodniej Europy.

W roku 997 misje w Prusach rozpoczął – z inicjatywy Bolesława Chrobrego, biskup praski Wojciech. Zginął podczas niej męczeńską śmiercią, po czym jego zwłoki zostały wykupione przez Bolesława i pochowane w Gnieźnie.

W roku 1000 przybył do Gniezna cesarz Otton III, z pielgrzymką na grób męczennika Wojciecha. Podczas jego wizyty zapadły istotne dla Polki decyzje. Po pierwsze utworzono arcybiskupstwo gnieźnieńskie oraz trzy podległe mu biskupstwa w Krakowie, Kołobrzegu oraz Wrocławiu. Oprócz tego zjazd podkreślał również potęgę i bogactwo Bolesława Chrobrego.

Zmiana kierunku polityki niemieckiej względem Polski, nastąpiła wraz ze śmiercią cesarza Ottona III w roku 1002. Władze przejął wówczas, nieprzychylny rosnącej pozycji Bolesława Chrobrego – Henryk II. W roku 1004 wybuchła wojna polsko – niemiecka, zakończona dopiero w roku 1018.

W roku 1005 cesarz podejmuje wyprawę, która ostatecznie kończy się przegraną Bolesława Chrobrego. Siły Henryka II dotarły aż pod Poznań, gdzie zawarto pokój ze stroną polską. Na jego mocy Polska utraciła Łużyce oraz Milsko. W kolejnych latach wojny władcy polskiemu udaje się odzyskać ponownie te obszary. Ze względu na długi okres czasu, w którym żadna ze stron nie zdobyła przewagi, dochodzi do zawarcia pokoju w Merseburgu. Na jego mocy wyżej wymienione tereny, miały zostać utrzymane przez Bolesława ale w charakterze lenna niemieckiego.

W latach 1015 – 1018 miała miejsce ostatnia faza wojny. Pomimo przebiegu walk oraz sojuszu niemiecko – ruskiego, udało się Bolesławowi odnieść zwycięstwo. Pokój zawarty przez Bolesława ze stroną niemiecką 30 stycznia 1018 r. w Budziszynie, potwierdził ostatecznie niezależność Polski.

Na jego mocy zakończono wojnę polsko – niemiecką trwającą z przerwami od roku 1004. Zawarcie traktatu potwierdzono ponadto małżeństwem księcia polskiego z córką margrabi Miśni Ekkeharda I – Odą.

Poza tym Polska niezależnie od cesarza uzyskała ostatecznie w posiadanie Łużyce, Milsko oraz Morawy. Dodatkowo Bolesław Chrobry – po pokoju Budziszyńskim, uzyskał posiłki niemieckie na wyprawę kijowską w roku 1018 – zdobył Kijów i przyłączył Grody Czerwieńskie.

Polecamy również:

 • Wyprawa Bolesława Chrobrego na Ruś Kijowską (1013, 1018)

  Istotnym elementem w polityce zagranicznej Bolesław Chrobrego stanowiła sprawa ruska. W swoich działaniach władcy polskiemu nie zależało jednak na podboju Rusi. Dążył on do jej przynajmniej częściowego podporządkowania Polsce, a przed wszystkim oderwania jej od sojuszu ze stroną niemiecką. Więcej »

 • Zjazd gnieźnieński - przyczyny, postanowienia, skutki. Cele Bolesława Chrobrego i Ottona III

  Bolesław I Chrobry był księciem Polski od około roku 967, aż do koronacji na pierwszego króla w roku 1025. Był synem pierwszego księcia polskiego z dynastii Piastów – Mieszka I oraz księżniczki czeskiej Dobrawy, córki księcia czeskiego Bolesława I Srogiego. Po śmierci swojego ojca uzyskał... Więcej »

 • Koronacja Bolesława Chrobrego - opis, przyczyny i skutki, znaczenie

  Następcą pierwszego księcia polskiego Mieszka, został jego syn Bolesław Chrobry (992 – 1025). Od początku swojego panowania osiągał spore sukcesy polityczne. Przyjął do kraju – wygnanego z Czech, biskupa praskiego Wojciecha, a następnie wsparł jego misje w pogańskich Prusach. Wojciech zginął męczeńską... Więcej »

 • Bolesław Chrobry - dokonania

  Na skutek kolejnych wojen prowadzonych przez Bolesława Chrobrego, państwo polskie liczyło około miliona mieszkańców. Na obszarze kraju postępował proces zasiedlania pustek oraz następowała rozbudowa grodów. Te ostatnie pełniły z kolei nowe funkcje, jako centrum administracyjne stolicy biskupstwa i... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 4 =
lolek
2019-05-13 17:42:26
lol
Ostatnio komentowane
ok
ktostam • 2021-06-19 15:17:37
Tak
Tak • 2021-06-17 07:30:57
spoko
:) • 2021-06-16 20:42:56
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39