Plemiona słowiańskie - podział, mapa i charakterystyka

Plemiona słowiańskie to grupa lokalnych wspólnot osadniczych z wczesnego średniowiecza, , które istniały na terenie osadniczym Słowian. Pochodzenie nazwy jest niemożliwe do wyjaśnienia, ze względu na brak danych na ten temat. Najstarsza nazwa słowiańska to „Wenedowie“, którą wspomniano pierwszy raz w I w. n. e. Co do nazwy „Słowianie“ to nie wiadomo kiedy powstała i od czego się wywodzi.

Podział plemion słowiańskich

- Słowianie zachodni : Drzewianie. Obodrzyce, Pomorzanie, Chyżanie, Ranowie, Wieleci, Wolinianie. Bobrzanie, Redarowie, Trzebowianie, Polanie (wielkopolscy) , Mazowszanie, Łużyczanie, Dziadoszanie, Ślężanie, Wiślanie, Sandomierzanie, Czesi, Morawianie, Słowacy

- Słowianie wschodni : Słowienie, Krywicze, Wiatycze, Dregowicze, Radymicze, Siewierzanie, Wołynianie, Drewlanie, Polanie (naddnieprzańscy), Ulicze

- Słowianie południowi : Słoweńcy, Chorwaci, Serbowie

Charakterystyka

- Ludność indoeuropejska posługująca się językami słowiańskimi, posiadająca wspólne pochodzenie etniczne, podobne zwyczaje i obrzędy.

- Zamieszkuje Europę środkową, wschodnią i południową

- Najliczniejsza grupa indoeuropejska w Europie.

- Słowiańszczyzna obejmuje 140 grup etnicznych o zróżnicowanej liczebności

- Języki słowiańskie wywodzą się z języka prasłowiańskiego.

- Słowianie tworzyli państwa demokracji wojennej.

- Zajmowali się uprawą i hodowlą, budowali osady w pobliżu rzek.

- Mieszkali w ziemiankach budowanych na planie kwadratu, z piecem kamiennym lub glinianym.

- Kultura bogata w naczynia gliniane, wykonywane bez użycia koła.

- Chętnie ulegali wpływom ludności, z którą sąsiadowali (np. Bizancjum, Państwo Awarów).

- Spokrewnione rodziny tworzyły ród.

- Ziemię uprawiano przez kilkanaście lat, a po jej wyjałowieniu, przenoszono się na następne miejsce.

- Pod pole uprawne wypalano las.

- Z najbogatszych rodów wybierano starszyznę plemienną oraz konnych wojowników.

- O najważniejszych sprawach wspólnoty decydował wiec.

- Na wiecu wybierano dowódców wojskowych

Pierwsze państwa słowiańskie

- Państwo Samona - I poł. VII w.

- Karantania - VII w.

- Bułgaria - VII w.

- Sławonia - VIII w.

- Chorwacja - VIII/IX w.

- Księstwo Nitrzańskie - prawdop. VII w.

- Państwo Wielkomorawskie - IX w.

- Księstwo Błatneńskie - IX w.

- Księstwo Wiślan - IX w.

Plemiona słowiańskie - mapa i charakterystyka

jasno-zielony: słowianie zachodni

zielony: słowianie wschodni

ciemno-zielony: słowianie południowi

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
ten tekst bardzo mi pomógł
kasia • 2020-09-27 19:37:37
zarombiste dziękuje
ananasik • 2020-09-27 16:02:40
git
maniu1260 • 2020-09-27 10:18:26
Thx
filip • 2020-09-25 16:57:45
to dla matematyków, ale powinno być "na co dzień"...
ink • 2020-09-25 08:02:26