Obóz zagłady Treblinka - historia, likwidacja obozu

Niemcy rozpoczęli budowę obozu w Treblince na przełomie maja i czerwca 1942 roku w ramach „Akcji Reinhard”, której celem była zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zamordowano w nim blisko 900 tysięcy Żydów. Obóz został zlikwidowany w listopadzie 1943 roku.

Treblinka I

Pierwszym obozem powstałym w okolicach Treblinki był karny obóz pracy Treblinka I. Od lipca 1941 roku Niemcy przetrzymywali tam Polaków, później również Żydów. Panował tam głód i terror. Obóz zlikwidowano w lipcu 1944 roku, z około 20 tysięcy uwięzionych tam Polaków i Żydów, przeżyła połowa.

Treblinka II

Obóz Treblinka II, który powstał w ramach „Akcji Reinhard” obok obozu Treblinka I, był kierowany przez kilkudziesięciu żołnierzy niemieckich austriackich, którzy kierowali około 120 strażnikami pochodzenia ukraińskiego.

Pierwszym komendantem obozu zagłady w Treblince był dr medycyny Irmfried Eberl. We wrześniu 1942 roku zastąpił go SS hauptsturmfuehrer Franz Paul Stangl. Wcześniej był komendantem obozu w Sobiborze. Ubierał się on w biały mundur, dlatego przez więźniów był nazywany „Białą Śmiercią”.

23 lipca 1942 r. do Treblinki przybył pierwszy transport, wiozący Żydów deportowanych z Warszawy. Przez miesiąc do Treblinki wywieziono blisko 250 tysięcy Żydów z Warszawy, w tym Janusza Korczaka z jego podopiecznymi z Domu Sierot.

Likwidacja obozu

Osoby starsze, niesprawne fizycznie i osierocone dzieci były od razu zabijane strzałem w tył głowy w tzw. "lazarecie". Pozostali byli mordowani w łaźniach, w podobny sposób jak w komorach gazowych. Od wiosny 1943 roku na polecenie Niemców komanda więźniów wykopywały zwłoki i paliły je na specjalnie zbudowanych rusztach, aby zatrzeć ślady zbrodni. W związku z tym 2 sierpnia 1943 roku w obozie zagłady w Treblince wybuchnął zbrojny bunt, w którym wzięło udział ponad 800 więźniów. Podpalono wówczas budynki obozowe, a więźniowie do walki używali zwykłych narzędzi. Strzelano do nich z wież strażniczych. Uciekło około 200 więźniów, reszta zginęła.

W sierpniu 1943 roku do Treblinki przybyły jeszcze dwa transporty Żydów z białostockiego getta, których zamordowano w działających komorach gazowych. W listopadzie tego roku zamordowano ostatnich więźniów. Likwidacja obozu kierował Kurt Hubert Franz. Teren zaorano i obsiano łubinem. Zbudowano tam też dom, w którym osiadła rodzina ukraińska.

Większość zamordowanych w Treblince więźniów pochodziła z Polski, ale wśród ofiar byli również Żydzi z Austrii, Bułgarii, Belgii, Czechosłowacji, Francji, Grecji, Jugosławii, Niemiec i ZSRR, a także Romowie i Sinti z Polski i Niemiec.

Polecamy również:

  • Auschwitz-Birkenau - historia

    Obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau jest jednym z najważniejszych symboli Holocaustu i II wojny światowej. Miejsce to cieszy się od dawna złą sławą obozu koncentracyjnego o największej ilości zamordowanych więźniów. Mimo że w ostatnich latach zweryfikowana lista ofiar została znacząco zmniejszona... Więcej »

  • Obóz pracy, obóz zagłady, obóz koncentracyjny - definicja, historia, przykłady

    Mianem obozów koncentracyjnych określane są miejsca specjalnie przystosowane do przetrzymywania określonych grup więźniów (osadzanych często bez wyroków), którzy z różnych względów uważani są za szkodliwych bądź niebezpiecznych. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19