Dlaczego I wojna światowa była wojną totalną? Co to znaczy?

Gdy w sierpniu 1914 roku padły pierwsze strzały w wojnie, wszystkie zaangażowane państwa spodziewały się, że konflikt będzie trwał bardzo krótko, w najgorszym razie kilka miesięcy. Spodziewano się albo szybkiego zwycięstwa Niemiec, albo zdecydowanej i zwycięskiej kampanii Ententy. Wkrótce jednak okazało się, że postęp technologiczny, jaki dokonał się przed I wojną światową, całkowicie zmienił realia pola walki, wymuszając przejście do obrony. Na przełomie roku 1914 i 1915 armie na wszystkich frontach wojny zamarły w okopach, nie potrafiąc przełamać pozycji obronnych nieprzyjaciela. Rozpoczęła się wojna na wyniszczenie, zwana także wojną totalną.

Istotą wojny totalnej jest pełne zaangażowanie wszystkich sił ekonomicznych, ludzkich i ideowych państwa w konflikt. W sensie metaforycznym wojna taka jest dla państwa kwestią typu „być albo nie być” - zaangażowanie państwa jest tak duże, że ewentualna klęska jest katastrofą, powodującą krach we wszystkich aspektach życia. Wobec tego walczące państwa wykorzystują maksymalnie każdy aspekt konfliktu, szukając przewagi nad przeciwnikiem. Wojnę totalną wygrywa strona posiadająca większe zasoby ekonomiczne i ludzkie, bądź potrafiąca je sprawniej wykorzystać.

W czasie I wojny światowej państwa walczące były zmuszone podporządkować wojsku wszystkie aspekty życia publicznego. Zakłady przemysłowe zostały zmobilizowane, a badania naukowe skierowane wyłącznie na tory wojenne. Praktycznie cala produkcja przemysłowa była przeznaczana na potrzeby wojenne, potrzeby cywilów były stawiane na drugim miejscu. Starano się zachęcać do wojny przez różnorakie działania propagandowe, nawołujące społeczeństwo do znoszenia wyrzeczeń. Jednocześnie zaś prowadzono masowy, ciągły pobór do wojska. Zwolnione stanowiska pracy były zajmowane przez kobiety, bądź osoby niezdolne do walki.

Wojna totalna okazała się być przyczyną klęski Państw Centralnych, które posiadały znacznie mniejsze zasoby surowcowe i ludzkie, niż państwa Ententy. Należy podkreślić, że w czasie I wojny światowej sukcesy militarne nie miały aż takiego znaczenia, jak w innych konfliktach zbrojnych, a do klęski Państw Centralnych – i Rosji – doszło głównie w wyniku całkowitego rozkładu gospodarki państwa, co doprowadziło do głodu i demoralizacji społeczeństwa i armii.

Polecamy również:

 • Sytuacja międzynarodowa na przełomie XIX i XX w. - historia

  Przełom XIX i XX wieku przyniósł duże zmiany w równowadze sił na kontynencie, chwiejąc dotychczasowym porządkiem i doprowadzając do zaostrzenia się już wcześniej istniejących antagonizmów. Jedną z kluczowych przyczyn takiego stanu rzeczy było powstanie dwóch bloków państw,... Więcej »

 • I wojna światowa - przyczyny wybuchu

  Odpowiedzialność poszczególnych państw europejskich za wybuch I wojny światowej była i jest tematem bardzo kontrowersyjnym, szczególnie zawzięcie dyskutowanym pomiędzy historykami z Niemiec i krajów byłej Ententy. W wyniku postanowień traktatu wersalskiego Niemcy zostały oficjalnie zmuszone do... Więcej »

 • I wojna światowa - przebieg (najważniejsze informacje)

  I wojna światowa rozpoczęła się od ostrego kryzysu politycznego, jakim stało się zamordowanie austriackiego następcy tronu, arcyksięcia Ferdynanda, w czasie jego wizyty w Sarajewie 28.06.1914 roku. Dokładnie miesiąc później Austro – Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, co doprowadziło do uruchomienia... Więcej »

 • Koniec I wojny światowej - 1918

  W roku 1917 wykończona trzema latami wojny Rosja nie była już w stanie prowadzić dalej działań wojennych. W wyniku szeregu rewolucji i upadku kolejnych rządów ostatecznie władzę w państwie przejęli bolszewicy, którzy rozpoczęli rokowania pokojowe z Trójprzymierzem. Zawarcie 3.03.1918 traktatu... Więcej »

 • I wojna światowa - skutki (polityczne, społeczne, gospodarcze i in.)

  Konflikt z lat 1914 – 1918 jest nazywany (szczególnie w krajach zachodnich) Wielką Wojną. Nazwę tą można interpretować dwojako, nie odnosi się ona bowiem jedynie do wielkości i ilości środków zaangażowanych w działania wojenne. I wojna światowa była konfliktem „wielkim” z powodu... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 5 =
gabrys
2018-09-09 12:59:52
gdzie ty tu masz takie komentarze, bo ja zadnych nie widzexD
gabriela.aa
2018-09-09 12:25:10
Bawią mnie te wszystkie komentarze zupełnie nie na temat artykułu. Może nie tyle bawią, co załamują. Co autor chciał przekazać komentarzem: "ftfffggfgfggggggggggggggggggggjyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuutfgvtfvyj" ???
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45