Porównaj wartości Kso i odpowiedz, która sól jest najlepiej rozpuszczalna

W tabeli zestawiono wartości iloczynów rozpuszczalności dla wybranych węglanów (w temp. 25°C):

Związek

Kso

BaCO3

5,1×10-9

CaCO3

2,8×10-9

SrCO3

1,1×10-10

MgCO3

3,5×10-8

 

Porównując wartości określ, który z węglanów jest najlepiej rozpuszczalny, a następnie odpowiedz, czy wytrąci się osad węglanu wapnia, jeśli 100 cm3 0,001 molowego roztworu CaCl2 zmieszamy z 100 cm3 Na2CO3 o takim samym stężeniu.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 22:48

Zapisanie równania reakcji:

CaCO3 → Ca2+ + CO32-

Obliczenie stężenia jonów w roztworze:

nCa2+ = nCO32- = 0,1×0,001 = 0,0001 mola

cCa2+ = cCO32- = n/V = 0,0001/0,1+0,1 = 5×10-4 mol/dm3

Zapisanie równania iloczynu rozpuszczalności:

Ir = [Ca2+][CO32-] = (5×10-4)2 = 2,5×10-7

2,5×10-7 > 2,8×10-9

 

Odpowiedź: Najlepiej rozpuszczalny jest węglan magnezu. Po zmieszaniu roztworów nastąpi wytrącenie osadu CaCO3 na skutek przekroczenia iloczynu rozpuszczalności soli.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza