Współpraca międzynarodowa Polski - strona 6

politycznie i gospodarczo z Rosją Białoruś postrzega Polskę jako wroga, dążącego do destabilizacji sytuacji politycznej na Białorusi.

Stosunki z południowymi sąsiadami (Republiką Czeską i Słowacją) układają się dobrze. Granica państwowa pokrywa się w dużym stopniu z granicą polsko-czechosłowacka i niemiecko-czechosłowacką w 1938 roku. Po powojennych sporach ostatecznie jej przebieg ustalił traktat graniczny z 1958 roku. Obecnie Polska, Słowacja i Czechy są członkami Unii Europejskiej i NATO. Przed akcesją wszystkie te państwa (oraz Węgry) koordynowały działania w zakresie integracji europejskiej w ramach tzw. Grupy Wyszechradzkiej.

Ważnym elementem polityki zagranicznej Polski i jednocześnie gwarantem jej bezpieczeństwa i dobrobytu (w założeniu) jest przynależność do organizacji międzynarodowych, w tym zwłaszcza:
- Organizacji Narodów Zjednoczonych (Polska jest członkiem ONZ od początku jej istnienia w 1945 roku, pięciokrotnie zasiadała w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jako członek nie stały, polscy żołnierze uczestniczyli też w misjach rozjemczych i stabilizacyjnych ONZ, m.in. na Wzgórzach Golan w strefie demarkacyjnej pomiędzy siłami syryjskimi i izraelskimi, na Bałkanach i w Czadzi

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 2 =
Anonim
2018-04-03 11:11:08
takie 2/10
Ostatnio komentowane
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Xd
• 2022-05-24 12:29:43
vhyrgyuuo
• 2022-05-24 10:59:00
Git
• 2022-05-23 19:46:38