Rzeźbotwórcza działalność rzek - strona 2

procesy zachodzą z różną intensywności na długości rzeki. Wyróżniono zatem odcinki:
- górny (źródłowy),
- środkowy,
- dolny (ujsciowy).

W górnych odcinkach rzek procesami przeważającymi są: erozja denna i boczna. Strefy te nazywamy strefą „produkcji” rumowiska rzecznego.
Odcinek środkowy charakteryzuje się występowaniem erozji bocznej, wynikiem której są meandryzakola (odcinek koryta rzeki o kształcie łuku, brzeg wklęsły jest podcinany, brag wypukły nadbudowywany przez akumulację, przewężenia między dwoma meandrami są przecinane tworząc starorzecza) oraz łachy.

 

Delta Nilu
Nil i delta Nilu z orbity; autor: Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC,
źródło: wikipedia.org

 

Odcinek dolny (ujściowy) to strefa akumulacji. Na odcinku tym następuje wyraźne odkładanie się materiału rumowiskowego.

Rozróżniamy doliny powstałe wskutek wyłącznie erozyjnej działalności rzek, są to:
• gardziele - dolina młoda o urwistych skalistych zboczach           
• jary - doliny o wąskim dnie i bardzo stromych zboczach (>60°), powstaje zwykle przez powiększenie gardzieli
• wciosy - najczęściej występujący typ doliny w obszarze górskim i wyżynnym, cechuje go wąskie dno, nie wyrównany spadek, przekrój poprzeczny w kształcie litery V 
• doliny płaskodenne - o szerokim, płaskim dnie, zboczach o zróżnicowanym nachyleniu

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44