Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Elementy rzeźby terenu, krzywa hipsometryczna. Ukształtowanie dna oceanicznego - charakterystyka

Ostatnio komentowane
kjmol;potgyhuijhnukmlo.,lkmjyghtkojlipu
yhgtuijikju • 2019-05-22 09:03:16
jd
jd • 2019-05-21 20:57:57
jest git
siemaneczko • 2019-05-21 18:36:35
pomaga polecam
ggggooo • 2019-05-21 15:34:04
Dziękuję za pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
StelaMarisjoł • 2019-05-21 15:33:29
Właściciel:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Jeśli analizujemy ukształtowanie powierzchni Ziemi, można wyróżnić 2 formy pierwszego rzędu:
- bloki (cokoły) kontynentalne
- i baseny oceaniczne leżące kilka kilometrów niżej.

Cokoły kontynentalne to obszary zarówno lądowe, jak i szelfy (przedłużenie nizin nadmorskich pod powierzchnią morza, pokrywają je płytkie morza szelfowe do głębokości około 200 m p.p.m.) oraz stok kontynentalny opadający aż do dna basenów oceanicznych.
W obrębie cokołów kontynentalnych na lądzie wyróżniamy:
- niziny – obszary przeważnie równinne, pofalowane lub pagórkowate o wysokości bezwzględnej do 300 m n.p.m;
- wyżyny – obszary położone na wysokości powyżej 300 m n.p.m., charakteryzujące się wysokościami względnymi nie przekraczającymi 300 m;
- góry - obszary położone na wysokości powyżej 300 m n.p.m., charakteryzujące się wysokościami względnymi większymi niż 300 m.
Najwyższe góry świata – Himalaje sięgają 8848 m n.p.m. (Mount Everest – Czomolungma, Sagarmatha).

W górach wyróżniamy wypukłe i wklęsłe formy rzeźby. Do tych wypukłych należą: szczyty górskie (najwyższe punkty masywu lub pasma górskiego) i pasma górskie (łączące szczyty i niżej położone przełęcze). Podstawowe formy wklęsłe to: doliny górskie (wklęsłe,

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Wietrzenie skał - na czym polega, rodzaje (chemiczne, fizyczne)

  Wietrzenie skał to proces rozdrabniania (osłabiającego ich spoistość) i rozkładu minerałów i skał w przypowierzchniowych warstwach skorupy ziemskiej. Zachodzi pod wpływem promieniowania słonecznego, wody, gazów i organizmów żywych. Rozróżniamy dwa podstawowe typy wietrzenia: wietrzenie... Więcej »

 • Rzeźbotwórcza działalność rzek

  Rzeką nazywamy masę wody płynącą w korycie naturalnym pod wpływem siły ciężkości. Działalność rzek (transport, erozja, akumulacja) to procesy fluwialne. Formy rzeźby utworzone wskutek niszczącej lub budującej działalności rzek to formy fluwialne. Osady transportowane i akumulowane przez rzeki to aluwia. Więcej »

 • Rzeźbotwórcza działalność morza

  Główne czynniki które przekształcają linię brzegową to energia fal morskich, pływów i w mniejszym stopniu prądów przybrzeżnych. Niszcząca działalność fal morskich nosi nazwę abrazji. Najsilniej ta erozyjna działalność morza zaznacza się w obszarach występowania brzegu wysokiego –... Więcej »

 • Procesy eoliczne - deflacja, korazja

  Procesy eoliczne to inaczej rzeźbotwórcza działalność wiatru (nazwa pochodzi od Eola – władcy wiatrów w mitologii grackiej). Skuteczność wiatru w rzeźbieniu podłoża zależy od jego siły oraz charakteru podłoża (rodzaj skał podłoża i roślinność – jej brak sprzyja zachodzeniu tych... Więcej »

 • Rzeźbotwórcza działalność lodowców i lądolodów. Osady i formy polodowcowe - opis, przykłady

  Lodowce górskie to masy lodu, których kształt nawiązuje do doliny górskiej, którą wypełniają. Znajdujące się głębiej warstwy lodu pod wpływem nacisku warstw wyższych stają się plastyczne i zaczynają przemieszczać się w dół doliny. Natomiast kształt lądolodów i czasz... Więcej »

Komentarze (0)
1 + 5 =