Przemysł chemiczny na świecie - strona 3

czy nawozy sztuczne,
- oraz chemię małotonażową, produkcja zaawansowanych chemikaliów w stosunkowo niewielkiej skali - leki, kosmetyki, środki higieny itp.

Lokalizacja zakładów przemysłu chemicznego zależy od rodzaju wytwarzanych produktów i wynika ze struktury ponoszonych w produkcji kosztów.
Przemysł petrochemiczny związany jest z przemysłem rafineryjnym; lokalizacja zakładów do pewnego stopnia nawiązuje do lokalizacji źródeł surowców (rafinerie leżą blisko miejsc wydobycia, np. w Arabii Saudyjskiej lub w portach, do których ropę naftową i gaz ziemny dostarczają tankowce albo na końcu rurociągów).
Lokalizację do pewnego stopnia związaną z bazą surowcową ma m.in. produkcja nawozów fosforowych – surowcem w ich produkcji są bowiem fosforyty, które należy przywieźć droga morską, zakłady SA więc lokowane w sąsiedztwie miast portowych (równocześnie jednak lokalizacja zakładów produkcji nawozów sztucznych uwzględnia położenie rynków zbytu – obszarów uprawy roli).
Ściśle surowcową lokalizację ma przemysł sodowy – w Polsce jego zakłady zlokalizowane są blisko miejsc wydobycia soli kamiennej.
Duże znaczenie w przemyśle chemicznym ma też dostęp do źródeł wody (wykorzystywana w reakcjach chemicznych)

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Od rzemiosła do przemysłu - rozwój działalności przetwórczej

  Działalność przemysłowa nie jest pierwszym rodzajem działalności produkcyjnej nie związanej z rolnictwem. Rozwój przemysłu zapoczątkowany w połowie XVIII wieku był poprzedzony przez produkcję rzemieślniczą. Więcej »

 • Czynniki lokalizacji przemysłu - przykłady - geografia

  Właściwa lokalizacja zakładu przemysłowego pozwala ograniczyć koszty prowadzenia działalności produkcyjnej i/lub dystrybucji wytwarzanych wyrobów, a w efekcie zmaksymalizować zyski właściciela zakładu. Ta optymalna lokalizacja wynika bądź z wymogów procesów technologicznych stosowanych w... Więcej »

 • Przemysł paliwowo-energetyczny na świecie

  Przemysł paliwowo-energetyczny jest gałęzią przemysłu zajmującą się wydobyciem surowców energetycznych i ich przetwarzaniem na paliwa i energię elektryczną. Więcej »

 • Przemysł metalurgiczny na świecie

  Jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu jest przemysł metalurgiczny. Do działalności przemysłu metalurgicznego zaliczane jest:- wydobywanie rud metali (chociaż nie zawsze, zdarza się, że jako przemysł metalurgiczny rozumiemy tylko przerób tych rud),- ich wstępna obróbka (gł. wzbogacanie rud),-... Więcej »

 • Przemysł elektromaszynowy na świecie

  Przemysł elektromaszynowy (a w każdym razie niektóre jego branże) zaliczany jest do nowoczesnych gałęzi przemysłu, a stopień jego rozwoju jest wskaźnikiem poziomu rozwoju gospodarczego. W przemyśle elektromaszynowym wytwarzane produkty z reguły są znacznie przetworzone; produkcja tego przemysłu wymaga... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
Ładnie napisane ale nie wiem czy młody umysł ogarnie tyle nowych pojęć. Myślę, że ...
Sandra Rydzewska • 2021-10-24 15:00:48
.
z • 2021-10-24 14:48:34
O
O • 2021-10-24 13:18:33
xd
twojstary • 2021-10-24 12:18:46
"Asymptoty to proste, do których wykres funkcji zbliża się dowolnie blisko ale nigdy ic...
Mich • 2021-10-24 10:21:02