Państwa bałkańskie - środowisko, ludność, gospodarka i in. - Geografia - strona 8

rezerwuje tylko dla starożytnej Macedonii)
i Nowy Pazar na granicy Serbii i Czarnogóry – lokalni muzułmanie domagają się autonomii.
W Grecji i Bułgarii, chociaż nie miały miejsca wojny domowe, zdarzają się napięcia etniczne (głównie związane z naciskami na mniejszości etniczne). W Bułgarii prowadzono w przeszłości akcje bułgaryzacji mniejszości tureckiej. W Grecji zdarzają się ataki na przedstawicieli słowiańskiej mniejszości w grackiej Macedonii oraz Turków. W ostatnich latach zdarzają się akty agresji w stosunku do imigrantów zarobkowych – Albańczykom i imigrantów spoza Europy (jest to do pewnego stopnia efekt kryzysu gospodarczego i bezrobocia).

Czynnikiem sprzyjającym stabilizacji na Bałkanach jest polityka Unii Europejskiej. Wizja przystąpienia do Unii zmusza kraje regionu do ograniczenia nacjonalizmu. Członkami Unii Europejskiej są już: Grecja (od 1981 roku), Bułgaria (od 2007 roku) i Chorwacja (od 2013 roku). Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Macedonia i Serbia podpisały z UE umowy stowarzyszeniowe (Czarnogóra rozpoczęła negocjacje w sprawie akcesji do UE).

Przyrost naturalny państw bałkańskich jest zróżnicowany, ujemny m.in. w Bułgarii (-4,6‰), Chorwacji, Serbii

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
wow
lika • 2021-12-05 17:24:11
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37