Szwajcaria - środowisko, ludność, gospodarka i in. - Geografia

Konfederacja Szwajcarska (Szwajcaria)

TERYTORIUM  PAŃSTWA
Powierzchnia: 41,28 tys. km2 (jest jednym z mniejszych państw Europy), jeden z krajów alpejskich, nie ma dostępu do morza.
Kształtowanie się granic Szwajcarii miało miejsce w Średniowieczu i na początku Ery Nowożytnej (XIII-XVI w.) i było efektem wyłamywania się alpejskich gmin miejskich i wiejskich spod władzy feudałów południowoniemieckich (m.in. Habsburgów), francuskojęzycznych (m.in. książąt sabaudzkich) i włoskich. Państwo i jego istniejące już granice uzyskały uznanie międzynarodowe dopiero w traktacie westfalskim (1648), kończącym wojnę trzydziestoletnią. Ostatecznie przebieg granic ustalił kongres wiedeński w 1815 roku (później miały miejsce już tylko drobne korekty).

LUDNOŚĆ
Liczba ludności (2011 r.): około 7,8 mln mieszkańców;
Gęstość zaludnienia: około 189 osób/km2 (znacznie więcej niż w Polsce);
Dodatni przyrost naturalny (2010 r.): +2,3‰, i dodatnie saldo migracji (jedno z większych w Europie) odpowiadają za wzrost liczby ludności – o prawie 1 mln od 1990 roku;
Ludność Szwajcarii jest starsza niż Polski – osoby w wieku co najmniej 65 lat stanowią prawie 17% mieszkańców kraju (w Polsce 13,6%). Struktura płciowa społeczeństwa jest niemalże zrównoważona – na każdych 100 mężczyzn przypadają średnio 103 kobiety;
Grupy etniczne: Szwajcarzy są narodem, spajanym przez wspólną historię, dzielącym się jednak na trzy grupy językowe, w Szwajcarii centralnej, wschodniej i północnej przeważają osoby mówiące językiem niemieckim (dialekt alemański tego języka, zwany Schwytzerdütsch, znacznie różniący się od języka urzędowego RFN - Hohdeutsch) – w spisie powszechnym z roku 2000 język niemiecki jako ojczysty podało ponad 70% Szwajcarów, na zachodzie  przeważają osoby mówiące dialektem języka francuskiego, na południu zaś dialektem tessyńskim języka włoskiego i językiem retoromańskim (używające go osoby zamieszkujące w kantonie Gryzonia, uważają się za potomków starożytnych Retów, którzy po podboju rzymskim ulegli romanizacji). Dużo jest również imigrantów. W roku 2009 ich całkowita liczba (rezydenci) była szacowana na ponad 1,7 mln osób (Włosi Niemcy, Portugalczycy, Serbowie, Francuzi, Turcy, Kurdowie, Albańczycy i inni);
Około 20% mieszkańców Szwajcarii to ateiści, i agnostycy. Wśród pozostałej (większej) części ludności kraju dominują chrześcijanie: rzymscy katolicy i protestanci z Szwajcarskiego Kościoła Reformowanego (w kantonach niemieckojęzycznych głównie zwingliści, w kantonach francuskojęzycznych kalwiniści). Największą mniejszością religijną są muzułmanie.

STOLICA  I  INNE  DUŻE  MIASTA
Konfederacja Szwajcarska nie ma oficjalnej stolicy. Siedzibą rządu jest Berno. Liczy ono ok. 123 tys. mieszkańców. Nie jest to jednak największe pod względem liczby ludności miasto Szwajcarii. Tym jest Zurych (>371,5 tys. mieszkańców). Więcej mieszkańców (100-200 tys.) niż Berno mają też: Genewa, Bazylea i Lozanna.
Ludność miejska stanowi w Szwajcarii ponad 73% ogółu ludności kraju (znacznie więcej niż w Polsce).

STRUKTURA  PAŃSTWA  I  STOSUNKI  MIĘDZYNARODOWE
Szwajcaria jest państwem federalnym składającym się z 26 kantonów, o bardzo szerokiej autonomii, mające własne konstytucje, parlamenty, rządy, sądy i policję.
Szwajcaria czasami określana jest czasami jako demokracja referendalna – wiele decyzji dotyczących zarówno spraw całej federacji, jak i poszczególnych kantonów rozstrzygana jest przez wszystkich mieszkańców w ramach referendów (w niektórych kantonach odbywają się też wiece kantonalne, na których każdy obywatel może wypowiedzieć się w każdej sprawie).
O sprawach dotyczących całej federacji decydują

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44