Pompa ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem, w którym ciepło z obszaru o niższej temperaturze jest przenoszone do obszaru o wyższej temperaturze. Proces ten zachodzi, w wyniku dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej lub cieplnej.

Przykłady pomp ciepła:

- lodówki, zamrażalki – ciepło jest odprowadzane z przechowywanych produktów, powodując obniżenie ich temperatury do pomieszczenia (z tyłu urządzenia),

- klimatyzator – ciepło jest odprowadzane z wnętrza budynku na zewnątrz (w lecie) albo z zewnątrz do wnętrza (w zimie).

 

Schemat pompy ciepła

 schemat pompy ciepła, pompa ciepła

1.       skraplacz – urządzenie, którego zadaniem jest skraplanie(zamiana gazów w ciecze),

2.       kapilara – bardzo cienka rurka,

3.       parownik – urządzenie, w którym jeden z elementów roboczych jest odparowywany,

4.       sprężarka – urządzenie, którego zadaniem jest podwyższanie ciśnienia gazu lub nadanie mu energii kinetyczne.

 

Parametry wyidealizowanej pompy ciepła pracującej w danych temperaturach określa sprawność cyklu Carnota. W rzeczywistości pompy ciepła mają mniejszą sprawność od cyklu Carnota.

 

Cykl Carnota

cykl Carnota, pompa ciepłaCykl Carnota jest odwracalnym obiegiem termodynamicznym, składającym się z procesów:

1. rozprężania izotermicznego,

2. rozprężania adiabatycznego,

3. sprężania izotermicznego,

4. sprężania adiabatycznego.

 

Do wykonania cyklu wymagany jest czynnik termodynamiczny (np. gaz) oraz źródło ciepła i chłodnica. Cykl ten może przebiegać w przeciwnym kierunku, zamieniając sprężenie z rozprężeniem. Układ taki nazywany jest pompą ciepłą.


Polecamy również:

 • Transport ciepła

  Ciepło należy rozumieć jako proces przekazywania energii pomiędzy ciałami różniącymi się temperaturą. Więcej »

 • Kinetyczna teoria gazów

  Kinetyczna teoria gazów jest działem fizyki, który opisuje procesy zachodzące w gazach, w oparciu o założenie, że są one zbudowane z bardzo dużej liczby bardzo małych cząsteczek lub atomów, które znajdują się w ciągłym chaotycznym ruchu. Więcej »

 • Dyfuzja

  Dyfuzja jest to proces polegający na samorzutnym rozprzestrzenianiu oraz przenikaniu się cząsteczek i atomów różnych substancji w każdym ośrodku (w temperaturze T > 0 K), przy czym najszybciej zachodzi w gazach. Więcej »

 • Zero bezwzględne

  Zero bezwzględne jest to punkt równy 0 w termodynamicznej skali temperatury.  Więcej »

 • Hartowanie

  Hartowanie należy do jednego z rodzajów obróbki cieplnej zwykłej. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24