Silnik benzynowy

Silnik benzynowy jest silnikiem cieplnym spalinowym o spalaniu wewnętrznym.

Pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej powstaje iskra elektryczna (rodzaj wyładowania elektrycznego), która zapoczątkowuje spalanie mieszaniny paliwa i powietrza.

Sprawność sinika benzynowego zależy głównie od stosunku objętości powietrza w w cylindrze silnika na końcu suwu ssania do objętości powietrza na końcu suwu sprężania (stopnia sprężania).

Paliwem jest benzyna, czyli bezbarwna ciecz uzyskiwana z ropy naftowej.

 

schemat działania benzynowego silnika czterosuwowego, silnik benzynowy

 

Zasada działania silnika czterosuwowego

1. suw ssania – tłok porusza się w dół, zawór się otwiera i zasysana jest mieszanka paliwa i powietrza,

2. suw sprężania – tłok porusza się w górę, zawory się zamykają i następuje sprężenie mieszkanki paliwa i powietrza

3. suw pracy – iskra ze świecy zapłonowej powoduje zapalenie się paliwa, gazy spalinowe przesuwają tłok w dół, zawory są zamknięte

4. suw wydechu – zawór wylotowy otwiera się, tłok porusza się do góry i wypycha gazy spalinowe z cylindra


Cykl Otta

W wyniku pracy silnika spalinowego zachodzą różne przemiany: przemiany gazowe, spalanie paliwa (przemiana chemiczna) oraz wymiana spalin. Ich szczegółowy opis jest złożony, dlatego stworzono uproszczony model.  Ten wyidealizowany cykl pracy silników spalinowych z zapłonem iskrowym nazywany jest cyklem Otta. Cykl ten jest odwracalnym obiegiem termodynamicznym, składającym się z 4 procesów:

1. 1 - 2 - suw sprężąnia (przemiana adiabatyczna),

2. 2 - 3 - spalanie mieszanki paliwa i powietrza (przemiana izochoryczna),

3. 3 - 4 - suw pracy  - rozprężania (przemiana adiabatyczna),

4. 4 - 1 - wydech i ssanie (chłodzenie izochoryczne).

cykl Otto, silnik benzynowy

Założenia modelu:

- w wyniku wydechu i ssania następuje chłodzenie gazu,

- mieszanka paliwa i powietrza oraz spaliny są gazami doskonałymi,

- spalanie mieszanki paliwa i powietrza następuje w wyniku ogrzewania gazu.


Polecamy również:

 • Transport ciepła

  Ciepło należy rozumieć jako proces przekazywania energii pomiędzy ciałami różniącymi się temperaturą. Więcej »

 • Kinetyczna teoria gazów

  Kinetyczna teoria gazów jest działem fizyki, który opisuje procesy zachodzące w gazach, w oparciu o założenie, że są one zbudowane z bardzo dużej liczby bardzo małych cząsteczek lub atomów, które znajdują się w ciągłym chaotycznym ruchu. Więcej »

 • Dyfuzja

  Dyfuzja jest to proces polegający na samorzutnym rozprzestrzenianiu oraz przenikaniu się cząsteczek i atomów różnych substancji w każdym ośrodku (w temperaturze T > 0 K), przy czym najszybciej zachodzi w gazach. Więcej »

 • Zero bezwzględne

  Zero bezwzględne jest to punkt równy 0 w termodynamicznej skali temperatury.  Więcej »

 • Hartowanie

  Hartowanie należy do jednego z rodzajów obróbki cieplnej zwykłej. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43