Moment pędu

Moment pędu jest wektorową wielkością fizyczną opisującą ruch obrotowy bryły, jest on równy iloczynowi wektorów \vec{r} (wektor łączący oś obrotu z punktem wykonującym ruch obrotowy) i \vec{p} (pęd obiektu):

 \vec{L}= \vec{r} \times \vec{p}

Kierunek wektora momentu pędu jest zawsze prostopadły do płaszczyzny wyznaczonej przez wektory \vec{r} \vec{p} .

Zwrot wektora momentu pędu zależy od kierunku obrotu bryły. Jeżeli bryła obraca się przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, to moment pędu skierowany jest do góry, jeżeli natomiast bryła wiruje zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek to moment pędu jest skierowany ku dołowi.

Aby iloczyn wektorowy występujący w powyższym wzorze zastąpić zwykłym iloczynem, należy wartości wektorów \vec{r} \vec{p}   pomnożyć przez sinus kąta  \alpha pomiędzy nimi:

L=r \cdot p \cdot sin \alpha

Jak wynika z równania jednostką momentu pędu jest  1kg \frac{m ^{2} }{s}

Moment pędu jest w ruchu obrotowym odpowiednikiem pędu w ruchu postępowym. Ponieważ pęd jest iloczynem masy ciała (m) i prędkości (v)  \vec{p}=m \cdot \vec{v} , to poprzez analogię moment pędu jest iloczynem odpowiednika masy dla ruchu obrotowego czyli momentu bezwładności i prędkości kątowej  \vec{L}=I \vec{\omega}

 

Polecamy również:

 • Środek masy

  Środek masy jest punktem w przestrzeni, który zachowuje się tak, jak gdyby w nim skupiona była cała masa układu ciał tworzących bryłę sztywną. W przypadku brył jednorodnych (mających w każdym punkcie tą samą gęstość) położenie środka masy jest takie samo jak położenie środka symetrii. Więcej »

 • Moment bezwładności

  Moment bezwładności jest odpowiednikiem masy dla ruchu obrotowego bryły sztywnej. Jest on wielkością charakteryzującą bezwładność ciała, czyli informuje jak trudno jest wprawić w ruch obrotowy daną bryłę bądź z tego ruchu wytrącić. Moment bezwładności związany jest zawsze z pewną osią obrotu i jest najmniejszy... Więcej »

 • Moment siły

  Moment siły jest wektorową wielkością fizyczną równą iloczynowi wektorów ramienia siły i siły. Ramię siły jest wektorem łączącym punkt przez który przechodzi oś obrotu bryły z punktem do którego przyczepiona jest siła. Więcej »

 • Energia kinetyczna ruchu obrotowego
 • Praca w ruchu obrotowym i moc w ruchu obrotowym

  Praca wykonana przez moment sił w ruchu obrotowym jest iloczynem wartości momentów sił działających na bryłę (M) i kąta o jaki ta bryła się obraca (Δα) wyrażonego w mierze łukowej, czyli w  radianach: Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 5 =
Blygaa
2019-10-25 11:54:13
Spoko
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16