Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Energia kinetyczna ruchu obrotowego

Ostatnio komentowane
nie.
lubie duże kuasy • 2018-12-12 21:48:51
bok@poltel.tm.pl
goovnoh • 2018-12-12 18:30:30
Prus to jednak straszny grafoman był.
klm • 2018-12-12 17:49:03
hmf
hmv • 2018-12-11 17:56:47
XD
Anonim • 2018-12-11 09:18:57
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Energia kinetyczna ciała będącego w ruchu postępowym wyraża się wzorem:

E _{k}= \frac{mv ^{2} }{2}
 
gdzie: m – masa ciała, v – prędkość liniowa.

Ciało będące w ruchu obrotowym również posiada energię kinetyczną, która jest równa:

E _{k}= \frac{I\omega ^{2} }{2}
 
gdzie: I – moment bezwładności, ω – prędkość kątowa.

Energia kinetyczna ruchu obrotowego - przykład 1.

Znajdź energię kinetyczną kuli o masie m = 5kg, wirującej wokół swojej osi symetrii, wiedząc, że punkt znajdujący się na jej powierzchni porusza się z prędkością liniową równą v = 2m/s.

Rozwiązanie:

E _{k}= \frac{I\omega ^{2} }{2}

Ponieważ moment bezwładności kuli jest równy I= \frac{2}{5}mr ^{2} , a związek pomiędzy prędkością kątową i liniową jest następujący \omega= \frac{v}{r} , to energia kinetyczna kuli jest równa:

E _{k}= \frac{ \frac{2}{5} mr ^{2} \frac{v ^{2} }{r ^{2} } }{2} = \frac{mv ^{2} }{5} =4J

Energia kinetyczna ruchu obrotowego - przykład 2.

Zapisz wzór na całkowitą energię kinetyczną jadącego samochodu osobowego.

Rozwiązanie:
Całkowita energia kinetyczna samochodu jest sumą energii ruchu postępowego i ruchu obrotowego jego czterech kół, więc:

E _{k}= \frac{mv ^{2} }{2}+4 \frac{I\omega ^{2} }{2}
 
gdzie: m – masa samochodu, v – prędkość samochodu, I – moment bezwładności koła, ω – prędkość kątowa koła.

Polecamy również:

 • Środek masy

  Środek masy jest punktem w przestrzeni, który zachowuje się tak, jak gdyby w nim skupiona była cała masa układu ciał tworzących bryłę sztywną. W przypadku brył jednorodnych (mających w każdym punkcie tą samą gęstość) położenie środka masy jest takie samo jak położenie środka symetrii. Więcej »

 • Moment bezwładności

  Moment bezwładności jest odpowiednikiem masy dla ruchu obrotowego bryły sztywnej. Jest on wielkością charakteryzującą bezwładność ciała, czyli informuje jak trudno jest wprawić w ruch obrotowy daną bryłę bądź z tego ruchu wytrącić. Moment bezwładności związany jest zawsze z pewną osią obrotu i jest najmniejszy... Więcej »

 • Moment siły

  Moment siły jest wektorową wielkością fizyczną równą iloczynowi wektorów ramienia siły i siły. Ramię siły jest wektorem łączącym punkt przez który przechodzi oś obrotu bryły z punktem do którego przyczepiona jest siła. Więcej »

 • Moment pędu

  Moment pędu jest wektorową wielkością fizyczną opisującą ruch obrotowy bryły, jest on równy iloczynowi wektorów (wektor łączący oś obrotu z punktem wykonującym ruch obrotowy) i (pęd obiektu): Więcej »

 • Praca w ruchu obrotowym i moc w ruchu obrotowym

  Praca wykonana przez moment sił w ruchu obrotowym jest iloczynem wartości momentów sił działających na bryłę (M) i kąta o jaki ta bryła się obraca (Δα) wyrażonego w mierze łukowej, czyli w  radianach: Więcej »

Komentarze (0)
1 + 4 =