Fizyka kwantowa

Fizyka kwantowa jest obecnie fundamentalną teorią zjawisk zachodzących w skalach molekularnej, atomowej i jądrowej.

Okazuje się bowiem, że prawa fizyki klasycznej, które doskonale działają podczas opisu zjawisk zachodzących w skali makroskopowej, zupełnie nie sprawdzają się przy badaniu mikroświata. Teoria kwantowa jest teorią bardziej ogólną od praw fizyki klasycznej - działa zarówno w przypadku skali makro, jak i mikro. Jednak stosowanie jej w przypadku dużych obiektów nie jest konieczne, gdyż w tym przypadku prawa fizyki kwantowej sprowadzają się do łatwiejszych pod względem używanego aparatu matematycznego praw klasycznych.

Początki fizyki kwantowej sięgają pierwszych dwóch dekad XX wieku, kiedy to Max Planck wprowadził pojęcie kwantu w odniesieniu do widma promieniowania ciała doskonale czarnego. Założenie Plancka nie miało żadnego uzasadnienia teoretycznego, jednak doskonale tłumaczyło wyniki otrzymane na drodze doświadczalnej. Dalszy rozwój mechaniki kwantowej możliwy był dzięki pracom Alberta Einsteina, który wyjaśnił w oparciu o teorię kwantową zjawisko fotoelektryczne oraz Nielsa Bohra, który stworzył pierwszy w historii kwantowy model atomu. Obecnie obowiązujące matematyczne sformułowanie fizyki kwantowej stworzyli, niezależnie od siebie, Werner Heissenberg i Erwin Schrodinger. Ich teoria oparta jest na założeniu, że materia przejawia zarówno cechy korpuskularne, jak i falowe.  

Polecamy również:

 • Falowa natura cząstek – Hipoteza de Broglie`a – fale materii

  W 1924 roku Louis de Broglie wysunął hipotezę, zgodnie z którą dualizm korpuskularno-falowy nie jest cechą tylko i wyłącznie promieniowania (światła) lecz także odnosi się do obiektów materialnych, takich jak np. elektrony i protony. Więcej »

 • Zasada nieoznaczoności

  Zasada nieoznaczoności została sformułowana w 1927 roku przez niemieckiego fizyka Wernera Heisenberga i jest obecnie jednym z fundamentalnych praw mechaniki kwantowej. Więcej »

 • Efekt tunelowy

  Efekt tunelowy jest zjawiskiem kwantowym, polegającym na przechodzeniu cząstek przez barierę potencjału w przypadku, gdy ich całkowita energia ma mniejszą wartość od wysokości (wartości) bariery. Więcej »

 • Model Bohra budowy atomu wodoru

  Ogłoszony w 1913 roku przez duńskiego fizyka Nielsa Bohra model atomu wodoru zbudowany jest z dodatnio naładowanego jądra, wokół którego na orbicie eliptycznej (np. kołowej) krąży elektron. Więcej »

 • Analiza widmowa

  Analiza widmowa, zwana również spektralną, jest metodą określania składu chemicznego danej substancji na podstawie promieniowania elektromagnetycznego emitowanego lub absorbowanego przez nią. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43