Falowa natura cząstek – Hipoteza de Broglie`a – fale materii

W 1924 roku Louis de Broglie wysunął hipotezę, zgodnie z którą dualizm korpuskularno-falowy nie jest cechą tylko i wyłącznie promieniowania (światła) lecz także odnosi się do obiektów materialnych, takich jak np. elektrony i protony. Z każdą poruszającą się cząstką stowarzyszona jest tzw. fala materii (nie jest to fala elektromagnetyczna), której długość wyraża równanie:

 \lambda _{m}= \frac{h}{p}

gdzie: λmdługość fali materii, h – stała Plancka, p – pęd obiektu, z którym związana jest fala.

Falowa natura cząstek – przykład.

Znajdź długość fali materii stowarzyszonej z:
a)    elektronem poruszającym się z prędkością 106m/s,
b)    piłką o masie 1kg, która porusza się z prędkością 36km/h.
Pomiń efekty relatywistyczne.

Dane:                                                                   Szukane:
m1 = 9,1•10-31kg – masa elektronu                            λm1 = ?
v1 = 106m/s                                                               λm2 = ?
m2 = 1kg
v2 = 36km/h = 10m/s
h = 6,63•10-34J•s

Rozwiązanie:
Zgodnie z hipotezą de Broglie`a długość fali materii jest równa:

 \lambda _{m}= \frac{h}{p}
 
Pęd wyraża się wzorem p=mv , zatem:

 \lambda _{m}= \frac{h}{mv}
            
a) 

  \lambda _{m _{1} }= \frac{h}{m _{1} v _{1} } = \frac{6,63 \cdot 10 ^{-34}J \cdot s }{9,1 \cdot 10 ^{-31}kg \cdot 10 ^{6} \frac{m}{s} } \approx 0,73 \cdot 10 ^{-9}m
b)    

 \lambda _{m _{2} }= \frac{h}{m _{2} v _{2} } = \frac{6,63 \cdot 10 ^{-34}J \cdot s }{1kg \cdot 10 \frac{m}{s} } =6,63 \cdot 10 ^{-35}m

Widać, że długość fali materii stowarzyszonej z elektronem jest znacznie większa od długości fali piłki. Dlatego też właściwości falowe ujawniają się tylko w przypadku obiektów mikroświata. Dzieje się tak dlatego, że zjawisko typowo falowe, jakim jest dyfrakcja, zachodzi tylko wtedy, gdy rozmiary przeszkód są porównywalne z długością padającej na nie fali. Nie można wytworzyć przeszkód o rozmiarach rzędu 10-35m, gdyż byłyby one o około 20 rzędów wielkości mniejsze od rozmiarów jądra atomu.

Polecamy również:

 • Doświadczenie Davissona i Germera

  Celem przeprowadzonego w roku 1927 przez Clintona Davissona i Lestera Germera doświadczenia było wykazanie falowych właściwości cząstek i potwierdzenie tym samym hipotezy de Broglie`a. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 1 =
triodak
2019-10-08 19:15:02
Proponuje używać notacji naukowej przy podawaniu liczb w tekście. 10-35m by wyglądało 10E-35 czy też 1E-34 lub 1^-34 Taki zapis jest troszkę czytelniejszy.
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53