Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Zjawisko dyfrakcji i zasada Huygensa

Dyfrakcja (ugięcie fali) jest zjawiskiem typowo falowym, polegającym na zmianie kierunku rozchodzenia się fali w wyniku napotkania przez nią przeszkody, której wielkość jest porównywalna z długością fali.

Na rysunkach przedstawiono falę płaską padającą na przeszkody ze szczelinami o różnych szerokościach. Widać, że gdy szerokość szczeliny jest mała (w przybliżeniu równa długości padającej na nią fali), fala płaska po przejściu przez nią staje się falą kolistą. Gdy rozmiary szczeliny są większe od długości fali, to ugięcie fali jest widoczne tylko na brzegach. W przypadku szczeliny o bardzo dużych rozmiarach nie obserwuje się zjawiska dyfrakcji.

Zjawisko dyfrakcji najprościej jest wytłumaczyć korzystając z zasady Huygensa, która mówi, że każdy punkt ośrodka, do którego dotrze fala, staje się źródłem nowej fali kolistej o tej samej częstotliwości jak fala padająca. Zasada Huygensa zastrzega jednocześnie, że nowopowstałe fale nie mogą się rozchodzić w kierunku, z którego nadeszły.
Wynikiem nałożenia się na siebie bardzo wielu fal kolistych jest fala płaska.

Rys. Schemat powstawania fali płaskiej z dużej liczby fal kolistych.

Wracając do przykładu ze szczelinami można powiedzieć, że w pierwszym przypadku nałożyło się na siebie stosunkowo mało fal kolistych, więc nie mogła powstać fala płaska (ugięcie fali było najlepiej widoczne).  W pozostałych dwóch przypadkach płaszczyzna czoła fali była widoczna, ponieważ przez szczelinę przeniknęła większa liczba fal kolistych, które nakładając się na siebie utworzyły falę płaską. 

Zobacz również

 • Fale poprzeczne

  Fala poprzeczna występuje wówczas, gdy kierunek drgań cząsteczek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali.

  Więcej
 • Fale podłużne

  Fala podłużne to fale, w których kierunki drgań cząsteczek ośrodka i rozchodzenia się powierzchni falowych są zgodne.

  Więcej
 • Wielkości fizyczne opisujące fale

  .

  Więcej
 • Równanie falowe

  W odróżnieniu do równania opisującego drgania harmoniczne, które jest funkcją jedynie czasu (y=Asinωt), równanie falowe jest funkcją dwóch zmiennych: przestrzennej – x oraz czasowej – t.

  Więcej
 • Zasada superpozycji fal

  Zasada superpozycji dotyczy przypadku, gdy w danym ośrodku rozchodzi się więcej niż jedna fala. Głosi ona, że wychylenie fali powstałej w wyniku spotkania się kilku fal jest sumą algebraiczną wszystkich nakładających się wychyleń, a spotykające się fale w żaden sposób nie wpływają na siebie wzajemnie.

  Więcej

Losowe zadania

 • Inhibicja kompetycyjna a niekompetycyjna

  Inhibicja enzymów jest bardzo ważnym mechanizmem w wielu procesach metabolicznych. Wyjaśnij różnicę pomiędzy inhibicją kompetycyjną a niekompetycyjną.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Oblicz skalę rysunku

  Barania Góra, której wysokość bezwzględna wynosi 1 220 m n.p.m. stanowi obszar źródliskowy rzeki Wisły. Oblicz skalę rysunku przedstawiającego profil wysokościowy góry, na którym jej wysokość wynosi 61 mm.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Oblicz stężenie soli w jej nasyconym roztworze

  Wiedząc, że iloczyn rozpuszczalności siarczanu(VI) wapnia wynosi 9,1×10-6, oblicz stężenie soli w jej nasyconym roztworze.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

  1. Oblicz sumę trzynastu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, wiedząc, że siódmy wyraz jest równy 8. 2. Oblicz sumę wszystkich liczb dwucyfrowych, które nie są podzielne ani przez 3 ani przez 4. 3. Rozwiąż równanie . 4. Sprawdź, czy ciąg  jest ciągiem arytmetycznym, jeśli .

  0 Odpowiedz Więcej
 • Określ czy dojdzie do wytrącenia osadu

  Przeprowadzono doświadczenie, w którym zmieszano 10 cm3 wodnego roztworu azotanu(V) potasu o stężeniu 0,02 mol/dm3 oraz wodny roztwór chlorku sodu o identycznym stężeniu i objętości. Oblicz iloczyn stężeń jonów srebra i chlorków w roztworze po zmieszaniu obu roztworów i odpowiedz, czy w tych warunkach wy...

  0 Odpowiedz Więcej
Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
P
Mati • 2020-04-09 12:02:59
P
Mati • 2020-04-09 11:50:10
Istnieje więcej funkcji tkanek stałych? Jeśli tak to prosiłabym o podanie. :D
Naomi • 2020-04-09 08:00:03
Wartościowy i pouczający o fizyce i pokazuje siłe dośrodkową bardzo dobrze i przejrzy...
D.N.A • 2020-04-08 19:39:31
Bardzo mi pomogło,
Elo • 2020-04-08 14:38:50