Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Zjawisko dyfrakcji i zasada Huygensa

Dyfrakcja (ugięcie fali) jest zjawiskiem typowo falowym, polegającym na zmianie kierunku rozchodzenia się fali w wyniku napotkania przez nią przeszkody, której wielkość jest porównywalna z długością fali.

Na rysunkach przedstawiono falę płaską padającą na przeszkody ze szczelinami o różnych szerokościach. Widać, że gdy szerokość szczeliny jest mała (w przybliżeniu równa długości padającej na nią fali), fala płaska po przejściu przez nią staje się falą kolistą. Gdy rozmiary szczeliny są większe od długości fali, to ugięcie fali jest widoczne tylko na brzegach. W przypadku szczeliny o bardzo dużych rozmiarach nie obserwuje się zjawiska dyfrakcji.

Zjawisko dyfrakcji najprościej jest wytłumaczyć korzystając z zasady Huygensa, która mówi, że każdy punkt ośrodka, do którego dotrze fala, staje się źródłem nowej fali kolistej o tej samej częstotliwości jak fala padająca. Zasada Huygensa zastrzega jednocześnie, że nowopowstałe fale nie mogą się rozchodzić w kierunku, z którego nadeszły.
Wynikiem nałożenia się na siebie bardzo wielu fal kolistych jest fala płaska.

Rys. Schemat powstawania fali płaskiej z dużej liczby fal kolistych.

Wracając do przykładu ze szczelinami można powiedzieć, że w pierwszym przypadku nałożyło się na siebie stosunkowo mało fal kolistych, więc nie mogła powstać fala płaska (ugięcie fali było najlepiej widoczne).  W pozostałych dwóch przypadkach płaszczyzna czoła fali była widoczna, ponieważ przez szczelinę przeniknęła większa liczba fal kolistych, które nakładając się na siebie utworzyły falę płaską. 

Zobacz również

 • Fale poprzeczne

  Fala poprzeczna występuje wówczas, gdy kierunek drgań cząsteczek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali.

  Więcej
 • Fale podłużne

  Fala podłużne to fale, w których kierunki drgań cząsteczek ośrodka i rozchodzenia się powierzchni falowych są zgodne.

  Więcej
 • Wielkości fizyczne opisujące fale

  .

  Więcej
 • Równanie falowe

  W odróżnieniu do równania opisującego drgania harmoniczne, które jest funkcją jedynie czasu (y=Asinωt), równanie falowe jest funkcją dwóch zmiennych: przestrzennej – x oraz czasowej – t.

  Więcej
 • Zasada superpozycji fal

  Zasada superpozycji dotyczy przypadku, gdy w danym ośrodku rozchodzi się więcej niż jedna fala. Głosi ona, że wychylenie fali powstałej w wyniku spotkania się kilku fal jest sumą algebraiczną wszystkich nakładających się wychyleń, a spotykające się fale w żaden sposób nie wpływają na siebie wzajemnie.

  Więcej

Losowe zadania

 • Wskaż zdania fałszywe

  Poniżej zebrano kilka stwierdzeń dotyczących właściwości litowców. Wskaż te zdania, które są fałszywe: 1. Litowce w tlenkach znajdują się na +1 stopniu utlenienia, natomiast w wodorkach na -1 2. Litowce w reakcji z wodą z wodą tworzą obok roztworu zasady gazowy wodór 3. Charakter zasadowy wodorotlenków l...

  0 Odpowiedz Więcej
 • Naszkicuj wykres zależności szybkości reakcji w funkcji czasu

  W zamkniętym reaktorze o objętości 1 dm3 prowadzono reakcję syntezy amoniaku ze stechiometrycznych ilości wodoru i azotu. Podczas prowadzenia procesu utrzymywano temperaturę 670 K, jednocześnie mierząc zmiany stężenia reagentów i produktu w czasie trwania reakcji oraz po jej zakończeniu. Zapisz równania reakcji przebiegaj...

  0 Odpowiedz Więcej
 • Schizma Focjusza

  Wyjaśnij na czym polegał konflikt pomiędzy patriarchatem w Konstantynopolu a papiestwem nazywany „schizmą Focjusza”.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Zapisz równania reakcji otrzymywania hydroksosoli i wodorosoli

  Zapisz równania reakcji otrzymywania wodorosiarczanu(VI) potasu i węglanu hydroksomiedzi(II) w formie cząsteczkowej wiedząc, że hydroksosole powstają z wielowodorotlenowych wodorotlenków, a wodorosole z kwasów wieloprotonowych.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Formy rozwojowe pierwotniaków

  Poniżej wymieniono formy rozwojowe pewnego pierwotniaka: sporozoit, schizont, merozoit Do którego z podanych poniżej gatunków one należą: zarodziec malarii, świdrowiec gambijski, pełzak czerwonki

  0 Odpowiedz Więcej
Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
Synod w Jamni zaczyna być podważany jako niezaistniały.
Marcin • 2020-08-01 22:23:11
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28