Doświadczenie Davissona i Germera

Celem przeprowadzonego w roku 1927 przez Clintona Davissona i Lestera Germera doświadczenia było wykazanie falowych właściwości cząstek i potwierdzenie tym samym hipotezy de Broglie`a.
Doświadczenie polegało na przepuszczeniu wiązki szybkich elektronów przez kryształ glinu i rejestrowaniu ich przestrzennego rozkładu po odbiciu od tego kryształu.

Teoretycznie obliczona długość fali materii, stowarzyszonej z elektronami przyspieszonymi napięciem 100V wynosi 1,2•10-10m. Zatem gdyby elektrony te padły na przeszkodę o porównywalnej wielkości, to powinny one ulec zjawisku dyfrakcji, co potwierdziłoby falowe własności tych cząstek. Odległości pomiędzy sąsiednimi atomami w krysztale są rzędu wielkości atomu, czyli ok. 10-10m – zatem są porównywalnej wielkości z długością fali materii.
Rys. Schemat aparatury zastosowanej w doświadczeniu do padania dyfrakcji elektronów.

Wynik doświadczenia Davissona-Germera potwierdził falowe własności elektronów, gdyż otrzymany rozkład kątowy odbitych cząstek odpowiadał  właściwościom obrazu dyfrakcyjnego uzyskiwanego podczas oświetlania tego samego kryształu falą elektromagnetyczną o podobnej długości (promieniowanie rentgenowskie).

Po roku 1927 przeprowadzono jeszcze wiele szczegółowych badań dla różnych cząstek elementarnych oraz atomów. Nie znaleziono jednak żadnych odstępstw od hipotezy Louisa de Broglie`a.
Falowe właściwości elektronów znalazły zastosowanie w konstrukcji mikroskopów elektronowych. Zdolność rozdzielcza tych przyrządów jest o wiele lepsza od zdolności rozdzielczej mikroskopów. Jest tak dlatego, że długości fal materii są znacznie mniejsze od długości fal światła widzialnego, zatem zjawisko dyfrakcji w przypadku fal de Broglie`a zachodzi na o wiele mniejszych obiektach.

Polecamy również:

 • Zasada nieoznaczoności

  Zasada nieoznaczoności została sformułowana w 1927 roku przez niemieckiego fizyka Wernera Heisenberga i jest obecnie jednym z fundamentalnych praw mechaniki kwantowej. Więcej »

 • Efekt tunelowy

  Efekt tunelowy jest zjawiskiem kwantowym, polegającym na przechodzeniu cząstek przez barierę potencjału w przypadku, gdy ich całkowita energia ma mniejszą wartość od wysokości (wartości) bariery. Więcej »

 • Model Bohra budowy atomu wodoru

  Ogłoszony w 1913 roku przez duńskiego fizyka Nielsa Bohra model atomu wodoru zbudowany jest z dodatnio naładowanego jądra, wokół którego na orbicie eliptycznej (np. kołowej) krąży elektron. Więcej »

 • Analiza widmowa

  Analiza widmowa, zwana również spektralną, jest metodą określania składu chemicznego danej substancji na podstawie promieniowania elektromagnetycznego emitowanego lub absorbowanego przez nią. Więcej »

 • Kwantowy model atomu

  Obowiązujący obecnie kwantowy model atomu został zaproponowany w roku 1925 przez austriackiego fizyka Erwina Schrodingera. Opiera się on na podstawowych założeniach mechaniki kwantowej tj. na hipotezie Louisa de Broglie`a oraz zasadzie nieoznaczoności Wernera Heisenberga. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
xdxd jestem taka sigma ze to szok pyr jala
• 2024-04-17 09:06:00
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13