Translacja DNA – lokalizacja

Translacja to proces syntezy białka, na postawie informacji zakodowanej w mRNA, który zachodzi na terenie cytoplazmy. W wyniku tego skomplikowanego procesu sekwencja nukleotydów mRNA (w postaci kodonów) zostaje przetłumaczona na sekwencję aminokwasów, które utworzą łańcuch polipeptydowy.

Elementy, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu syntezy łańcucha polipeptydowego zwane są aparatem (kompleksem) translacyjnym. W skład tego aparatu wchodzą:

1. rybosomy
Rybosomy są to struktury, które zbudowane są z rRNA i kilkudziesięciu różnych białek. Składają się z dwóch połączonych ze sobą podjednostek: małej i dużej.

2. mRNA – stanowi matrycę, czyli wzór, według którego składane są ze sobą aminokwasy

3. amino-acylo-tRNA – powstaje w wyniku połączenie ze sobą tRNA z odpowiednim dla siebie aminokwasem.
tRNA jest to cząsteczka, która kształtem przypomina czterolistną koniczynę. Zadaniem tRNA jest rozpoznanie odpowiedniego dla siebie aminokwasu, przyłączenie go do końca 3’ (proces ten katalizowany jest przez syntetazę aminoacylo-tRNA) i przetransportowanie do rybosomu. Amino-acylo-tRNA może rozpoznać w mRNA odpowiednią dla siebie trójkę nukleotydów (kodon kodujący aminokwas połączony z tRNA ), ponieważ zawiera komplementarną dla niej sekwencję zwaną antykodonem. Antykodon podobnie jak kodon stanowi triplet, czyli trójkę położonych obok siebie nukleotydów.

4. enzymy – warunkują prawidłowy przebieg wszystkich etapów translacji.

Do przeprowadzenia translacji niebiedna jest energia, która wykorzystywana jest do wytworzenia wiązania peptydowego pomiędzy dwoma dowolnymi aminokwas biorącymi udział w budowaniu polipeptydu. Energia ta pochodzi z rozpadu wysokoenergetycznego wiązania kowalencyjnego występującego pomiędzy aminokwasem a  tRNA w amino-acylo-tRNA.

Schemat translacji
Schemat translacji

Polecamy również:

 • Potranslacyjna modyfikacja białek

  Po zakończeniu procesu translacji zachodzi szereg różnych biochemicznych przemian, mających na celu zmodyfikowanie powstałego białka i nadanie mu odpowiednich właściwości fizycznych, chemicznych i funkcjonalnych. Więcej »

 • Transkrypcja DNA – etapy, schemat

  W procesje transkrypcji na matrycowej nici DNA syntezowana jest komplementarna nić mRNA. Tak więc informacja genetyczna zwarta w DNA jest przepisywana na RNA. Więcej »

 • Transkrypcja DNA u eukariontów i prokariontów

  Choć transkrypcja zachodzi według tego samego ogólnego schematu, to jednak u organizmów prokariotycznych i eukariotycznych można zauważyć pewne różnice w jej przebiegu. Porównanie transkrypcji u prokariontów i eukariontów Proces zachodzi w cytoplazmie... Więcej »

 • Translacja DNA – etap inicjacji, elongacji i terminacji

  W procesie translacji wyróżniamy trzy zasadnicze etapy: inicjację, elongację i terminację. Inicjacja Etap inicjacji translacji różni się nieco u prokariontów i eukariontów. U pierwszych z nich mała jednostka rybosomu przyłącza się do mRNA przed kodonem startowym, w miejscu,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53