Denaturacja i koagulacja białek

Denaturacja białek jest procesem nieodwracalnym w momencie kiedy wartość krytyczna pH zostanie przekroczona. Do denaturacji dochodzi poprzez działanie wysokiej temperatury, soli metali ciężkich lub kwasów stężonych, dochodzi do uszkodzenia trzeciorzędowej i czwartorzędowej struktury białka natywnego. Takie uszkodzenie pozbawia białko funkcji biologicznej. Podczas denaturacji dochodzi także do zniszczenia wiązań wodorowych. W związku z tym każdy związek lub czynnik powodujący rozerwanie wiązań wodorowych, może także zdenaturować białko.

Renaturacja białek - proces odwrotny

Można zaobserwować również zjawisko renaturacji, czyli proces odwrotny do denaturacji. Zachodzi wtedy kiedy wartość krytyczna pH białka nie zostanie przekroczona, po raz pierwszy zaobserwowano to zjawisko badając enzym rybonukleaze.

Wysalanie białek

Koagulacja białek inaczej zwana wysalaniem białek polega na skupianiu się cząstek białka (koloidu) w większe zespoły pod wpływem soli metali lekkich np. KCL, NaCl. Wówczas proces ten nazywa się przejściem zolu w żel (koagulacja). Jest to proces odwracalny, ponieważ nie dochodzi do uszkodzenia trzecio- i czwartorzędowej struktury białka. 

Najlepszą próbę wysalania białka osięgniemy gdy otrzymamy pH równe punktowi izoelektrycznemu białka.

Polecamy również:

 • Budowa aminokwasów i właściwości aminokwasów

  Aminokwasy to organiczne związki chemiczne zawierające dwie grupy: aminową (-NH2) i karboksylową (-COOH), które wiązaniami kowalencyjnymi przyłączone są do centralnie położonego atomu węgla. Więcej »

 • Struktura białek

  Struktura pierwszorzędowa to kolejność (sekwencja) poszczególnych aminokwasów w łańcuchu peptydowym. Jest stabilizowana wiązaniami peptydowymi. Więcej »

 • Reakcja ksantoproteinowa

  Reakcja służąca do wykrywania białek za pomocą stężonego kwasu azotowego(V). Charakterystyczne w tej reakcji jest wykrycie w białku aminokwasów, które zawierają pierscień aromatyczny. Tymi aminokwasami są: fenyloalanina, tryptofan, tyrozyna. Podczas reakcji dochodzi do nitrowania aromatycznych reszt... Więcej »

 • Reakcja ninhydrynowa - oznaczanie aminokwasów

  Reakcja ninhydrynowa jest reakcją służącą do wykrywania aminokwasów. Więcej »

 • Znaczenie wybranych białek - albuminy, globuliny, skleroproteiny

  Białka to bardzo złożona grupa polimerów organicznych. Stanowią najważniejszą grupę związków wchodzących w skład organizmów żywych — pełnią rozmaite role, od budulcowej, transportowej, regulatorowej, lokomotorycznej po katalityczną, różnią się budową i właściwościami... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43