Budowa aminokwasów i właściwości aminokwasów

Budowa aminokwasów

Aminokwasy to organiczne związki chemiczne zawierające dwie grupy: aminową (-NH2) i karboksylową (-COOH), które przyłączone są do centralnie położonego atomu węgla wiązaniami kowalencyjnymi. Grupa aminowa ma charakter zasadowy (może przyłączyć kation wodorowy H+), a grupa karboksylowa ma charakter kwasowy (może odszczepić kation wodorowy H+). Do atomu węgla przyłączony jest także atom wodoru i charakterystyczny podstawnik (łańcuch boczny aminokwasu), który określany jest umownie jako R.

 Budowa aminokwasu
Schemat budowy alfa-aminokwasu 

Właściwości aminokwasów

W roztworach wodnych aminokwasy występują w formie jonów (na skutek przegrupowania protonu z grupy COOH na NH2). W zależności od pH aminokwasy mogą mieć charakter kwasowy lub zasadowy, są wiec związkami amfoterycznymi.

Klasyfikacja aminokwasów ze względu na:

1. Charakter chemiczny (odczyn):
obojętne (aminokwas nie posiada dodatkowych grup aminowych ani karboksylowych np. glicyna, alanina)
kwasowe (aminokwas posiada dodatkowe grupy karboksylowe np. kwas asparaginowy, kwas glutaminowy)
zasadowe (aminokwas posiada dodatkowe grupy aminowe np. lizyna, arginina, histydyna)

2. Rodzaj podstawnika:
• łańcuchowe (np. glicyna, alanina, walina)
pierścieniowe (np. fenyloalanina, tyrozyna, tryptofan)

3. Charakter podstawnika:
polarne (np. seryna, treonina)
niepolarne (np. alanina, glicyna)

4. Miejsce syntezy:
egzogenne (aminokwasy, których organizm człowieka nie potrafi syntezować)
endogenne (aminokwasy, które mogą być wytwarzane przez organizm człowieka)

W przyrodzie występuje ok. 150 rodzajów aminokwasów. Tylko 20 spośród nich powszechnie występuje w białkach (nazywamy je aminokwasami białkowymi)

Tworzenie wiązanie peptydowego:

Wiązanie peptydowe typu kowalencyjnego powstaje poprzez połączenie grupy karboksylowej jednego aminokwasu z grupą aminową drugiego aminokwasu (węgiel grupy COOH łączy się z azotem grupy NH2) z równoczesnym odłączeniem cząsteczki wody.
Rysunek
Wiązanie peptydowe pozwala na tworzenie łańcuchów peptydowych o długości od kilku do nawet tysięcy aminokwasów. Na tej podstawie wyróżnić możemy oligopeptydy (do 20 aminokwasów), polipeptydy (od 21 do 100 aminokwasów), białka (powyżej 100 aminokwasów).

Kondensacja aminokwasów – tworzenie wiązania peptydowego. 
Kondensacja aminokwasów - tworzenie wiązania peptydowego

 

Polecamy również:

  • Porównanie mioglobiny i hemoglobiny

    Zarówno hemoglobina (Hb) jak i mioglobina (Mb) zaliczane są do białek funkcyjnych. Głównym zadaniem hemoglobiny jest transport tlenu z płuc do wszystkich tkanek organizmu. Zbudowana jest ona z dwóch par białkowych podjednostek oznaczanych jako: α, β, γ, δ. Każda z... Więcej »

  • Białka proste i złożone

    Białka można podzielić na wiele sposobów. Jednym z nich jest podział na białka proste i złożone. Białka proste to takie, które są zbudowane wyłącznie z aminokwasów, natomiast białka złożone, zwane proteidami składają się zarówno z części białkowej jak i grupy prostetycznej, która... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 5 + 2 =
Mocny gość
2017-02-16 21:50:01
Wiązanie peptydowe typu kowalencyjnego powstaje poprzez połączenie grupy karboksylowej jednego aminokwasu z grupą hydroksylową drugiego aminokwasu TUTAJ jest błąd wiązanie peptydowe łączy się z gr karboskylową i aminową
ok
2015-04-23 15:06:39
OK
Ostatnio komentowane
zero
• 2022-12-03 22:06:32
o
• 2022-12-03 10:47:16
ok
• 2022-12-02 16:29:38
dzięki
• 2022-11-28 16:21:19
ok
• 2022-11-25 15:27:39