Białka proste i złożone

Podział białek

Białka można podzielić na wiele sposobów. Jednym z nich jest podział na białka proste i złożone. Białka proste to takie, które są zbudowane wyłącznie z aminokwasów, natomiast białka złożone, zwane proteidami składają się zarówno z części białkowej jak i grupy prostetycznej, która jest składnikiem niebiałkowym.

Rodzaje białek prostych – przykłady

albuminy – posiadają charakter obojętny, są to na przykład albuminy osocza, enzymy, hormony. Głownie znajdują się w osoczu krwi i mleku;

globuliny – źle rozpuszczalne w wodzie, obecne w płynach ustrojowych, na przykład: immunoglobuliny, miozyna;

histony – mają charakter zasadowy, związane są z upakowaniem materiału DNA;

prolaminy – obecne w nasionach, charakterystyczne dla roślin;

skleroproteiny – przykładem jest keratyna, głównym zadaniem tej grupy są funkcję podporowe, posiadają wysoką zawartość kolagenu.

Rodzaje proteidów (białek złożonych) – przykłady

chromoproteiny – do tej grupy należą mioglobina oraz hemoglobina oraz pozostałe białka zawierające w swojej budowie hem;

fosfoproteiny – posiadają w składzie niewielki procent fosforu, przykładem jest: kazeina mleka;

glikoproteiny – zawierają w swojej budowie cukry, znajdują się między innymi w ślinie oraz płynie torebek stawowych;

lipidoproteiny – w tej grupie białka łączą się z lipidami. Pełnią funkcję nośników lipoprotein na przykład HDL lub LDL;

metaloproteiny – zawierają atom metalu na przykład miedzi, cynku lub kobaltu;

nukleoproteiny – w budowie zawierają kwasy nukleinowe, obecne są w organellach komórkowych takich jak: rybosomy, mitochondria.

Albumina. Białko proste
Białko proste - albumina

Polecamy również:

  • Porównanie mioglobiny i hemoglobiny

    Zarówno hemoglobina (Hb) jak i mioglobina (Mb) zaliczane są do białek funkcyjnych. Głównym zadaniem hemoglobiny jest transport tlenu z płuc do wszystkich tkanek organizmu. Zbudowana jest ona z dwóch par białkowych podjednostek oznaczanych jako: α, β, γ, δ. Każda z... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 4 =
Abekkkkkk
2021-12-12 14:05:17
dobre
Ostatnio komentowane
Who NOŁŚ
• 2022-01-26 20:27:13
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13