Reakcja ksantoproteinowa

Reakcja służąca do wykrywania białek za pomocą stężonego kwasu azotowego(V). Charakterystyczne w tej reakcji jest wykrycie w białku aminokwasów, które zawierają pierscień aromatyczny.
Tymi aminokwasami są: fenyloalanina, tryptofan, tyrozyna.
Podczas reakcji dochodzi do nitrowania aromatycznych reszt aminokwasowych.

Jak przeprowadzić reakcję?

Do przeprowadzenia doświadczenia można użyć zarówno materiału roślinnego jak i materiału pochodzenia zwierzęcego. Najczęściej wykorzystuje się białko jaja kurzego.
Do białka jaja kurzego należy dodać stężony kwas azotowy(V) a następnie kilka kropel wodorotlenku sodu (NaOH). Należy zaobserwować pojawiające się żółte zabarwienie na badanym materiale. Powstające wówczas żółte związki nazywane są ksantoproteinami.

Inną nazwą reakcji, jest reakcja Muldera. Pochodzi ona od naziwska chemika G.J. Muldera, który swoją pracę naukową skupiał na budowie białek.

         Ksantoproteiny zabarwione na żółto
Charakterystyczne żółte zabarwienie ksantoprotein

Polecamy również:

 • Budowa aminokwasów i właściwości aminokwasów

  Aminokwasy to organiczne związki chemiczne zawierające dwie grupy: aminową (-NH2) i karboksylową (-COOH), które wiązaniami kowalencyjnymi przyłączone są do centralnie położonego atomu węgla. Więcej »

 • Struktura białek

  Struktura pierwszorzędowa to kolejność (sekwencja) poszczególnych aminokwasów w łańcuchu peptydowym. Jest stabilizowana wiązaniami peptydowymi. Więcej »

 • Denaturacja i koagulacja białek

  Denaturacja białek jest procesem nieodwracalnym w momencie kiedy wartość krytyczna pH zostanie przekroczona. Do denaturacji dochodzi poprzez działanie wysokiej temperatury, soli metali ciężkich lub kwasów stężonych, dochodzi do uszkodzenia trzeciorzędowej i czwartorzędowej struktury białka natywnego. Takie... Więcej »

 • Reakcja ninhydrynowa - oznaczanie aminokwasów

  Reakcja ninhydrynowa jest reakcją służącą do wykrywania aminokwasów. Więcej »

 • Znaczenie wybranych białek - albuminy, globuliny, skleroproteiny

  Białka to bardzo złożona grupa polimerów organicznych. Stanowią najważniejszą grupę związków wchodzących w skład organizmów żywych — pełnią rozmaite role, od budulcowej, transportowej, regulatorowej, lokomotorycznej po katalityczną, różnią się budową i właściwościami... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 2 =
oi
2020-11-02 20:21:25
ok
Ostatnio komentowane
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06