Struktura klasowa - WOS. Klasa wyższa, średnia, niższa - definicja, zawody

Struktura klasowa – oznacza podział społeczeństwa na klasy, wynikający z różnic ekonomicznych. Ten rodzaj struktury nawiązuje do dziewiętnastowiecznej koncepcji klasowej Karola Marksa. Przynależność do klas była, według Marksa, zależna od posiadania lub nie posiadania pewnych środków produkcji. Przy czym przekładało się to nie tylko na ekonomiczny wymiar życia społeczeństwa, ale także determinowało pozostałe wymiary np.: możliwość kształcenia się, dostęp do władzy, styl życia. Rozróżniał on dwie klasy: posiadającą (burżuazja/kapitaliści) i nieposiadającą (proletariat/robotnicy), między którymi toczyć się miał nieustanny konflikt.

Współcześnie jest to podział wyznaczany przez: dochód, wykształcenie, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko czy styl życia. Podział klasowy jest uznawany, ale nie odgrywa on już znaczącej roli. Najczęściej wyróżniane klasy to: klasa wyższa, klasa średnia oraz klasa niższa.

Klasa wyższa

Klasa wyższa to nieliczna i zamożna grupa obywateli, np. właściciele dużych firm, kadra zarządzająca, wybitni specjaliści. Jest to najwyżej położona klasa w stratyfikacji społeczeństwa i z tego tytułu osoby przynależące do niej cieszą się większym prestiżem społecznym oraz posiadają uprzywilejowany dostęp do różnego rodzaju dóbr.

Klasa średnia

Klasa średnia – osoby żyjące w miarę dostatnio, biznesmeni, właściciele średnich i małych przedsiębiorstw, wykwalifikowani robotnicy, osoby pełniące wolne zawody, osoby o stabilnej pozycji. W państwach demokratycznych jest najliczniejszą grupą, mającą duży wpływ na funkcjonowanie państwa. Czasami dzielona jest na wyższą (upper middle class), średnią (middle middle class) oraz niższą (lower middle class).

Klasa niższa

Klasa niższa – osoby słabo wykształcone, nie posiadające specjalistycznych kwalifikacji, w niewielkim stopniu angażujące się w życie społeczne, ubogie. Przeważnie zaliczamy do tej klasy osoby zajmujące się pracą fizyczną (robotnicy, rolnicy). Często zostają zmarginalizowane oraz wykluczone, chociaż wyłącza się z niej tzw. podklasę, czyli osoby z marginesu społecznego (bezdomni, osoby najuboższe, przestępcy).

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43
ok
• 2024-05-20 16:01:25