Prawa i obowiązki obywatela w państwie demokratycznym - WOS - strona 2

wniosków;
- prawa wyborcze i prawo uczestnictwa w referendum.

3. Prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne:
- prawo do własności i dziedziczenia;
- prawo wyboru miejsca pracy i wykonywania zawodu;
- prawo do bezpiecznych warunków pracy;
- prawo do ochrony zdrowia;
- prawo do zabezpieczenia społecznego;
- prawo do nauki;
- ochrona praw dziecka;
- prawo do twórczości artystycznej, badań naukowych i korzystania z dóbr kultury.

Z kolei najważniejszymi obowiązkami obywateli są:

- wierność Rzeczypospolitej i troska o wspólne dobro narodu i społeczeństwa;
- przestrzeganie i wypełnianie prawa RP;
- obrona Ojczyzny;
- poszanowanie praw innych;
- ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych na rzecz państwa, w tym płacenie podatków;
- dbałość środowisko naturalne oraz ponoszenie odpowiedzialności spowodowane szkody i jego niszczenie.

Polecamy również:

  • Cnoty obywatelskie - znaczenie, przykłady - WOS

    Cnoty obywatelskie to wartości, którymi powinien cechować się każdy dobry obywatel, bowiem tworzą dobre, stabilne i sprawiedliwe społeczeństwo, a ono takież państwo. Współcześnie najczęściej wymieniane są następujące cnoty obywatelskie: dyscyplina wewnętrzna czyli umiejętność narzucenia sobie... Więcej »

  • Sposoby nabywania obywatelstwa - WOS

    Nie ma ustanowionych na całym świecie jednorodnych sposobów nabywania obywatelstwa, jednak spotykamy się z kilkoma najczęściej występującymi. Ogólnie rzecz ujmując można nabyć obywatelstwo w dwojaki sposób – na mocy prawa oraz w wyniku decyzji administracyjnej. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Super pozdrawiam
Marek • 2022-01-18 11:58:05
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10