Cnoty obywatelskie - znaczenie, przykłady - WOS

Cnoty obywatelskie to wartości, którymi powinien cechować się każdy dobry obywatel, bowiem tworzą dobre, stabilne i sprawiedliwe społeczeństwo, a ono takież państwo.

Współcześnie najczęściej wymieniane są następujące cnoty obywatelskie:

– dyscyplina wewnętrzna, czyli umiejętność narzucenia sobie realizacji określonych oraz konsekwentna ich realizacja;
– odpowiedzialność to umiejętność wywiązywania się z danych obietnic, obowiązków, czynów. Ponadto to gotowość do poniesienia konsekwencji za niedotrzymanie obietnic, działań których się podjęliśmy;
– tolerancja to poszanowanie i uznanie poglądów, potrzeb, zachowań innych ludzi. Nie oznacza ona jednak bezwzględnej akcepcji wszystkich zachowań i idei;
– uczciwość jest to trwał cecha ludzka, polegająca na mówieniu prawdy, przestrzeganiu reguł społecznych i norm moralnych;
– uspołecznienie jest to podejmowanie różnych inicjatyw społecznych, zainteresowanie i zaangażowanie się w sprawy społeczne. Najpowszechniejszymi formami działań społecznych jest wolontariat (czyli bezinteresowna działalność dla dobra innych), akcje charytatywne, wybory, referenda. Czynnikami wpływającymi na aktywność społeczną obywateli są: wzorce rodzinne i społeczne, wychowanie, tradycje rodzinne, normy społeczne i moralne, dobra sytuacja ekonomiczna, postawa patriotyczna, skuteczna promocja tego typu zachowań i łatwy dostęp do informacji o niej;
– sprawiedliwość to pozytywna cecha przypisywana osobom, działaniom oraz instytucjom społecznym, polegająca na bezstronności, patrzeniu i traktowaniu w ten sam sposób osób, zachowań stron. To unikanie bezpodstawnych oskarżeń. Istnieje pięć podstawowych rodzajów, zasad sprawiedliwości społecznej, mianowicie: każdemu to samo, każdemu według potrzeb, każdemu według jego zasług, każdemu według jego dzieł, każdemu według pozycji; .
– krytycyzm to postawa, przejawiająca się na umiejętności krytycznego myślenia, racjonalnej ocenie sytuacji, wyciąganiu odpowiednich wniosków. To wybranie realnych propozycji oraz przyjmowanie poglądów, idei dobrze uzasadnionych.

Polecamy również:

  • Prawa i obowiązki obywatela w państwie demokratycznym - WOS

    Wszystkie państwa demokratyczne, aby zachować ład i porządek wewnątrz kraju, zapewniają swoim obywatelom liczne prawa i wolności, a także nakładają na nich obowiązki. Zarówno jedne jak i drugie zamieszczone zostały w najważniejszym akcie prawnych jakim jest konstytucja. Obywatele Polski zakres praw, wolności... Więcej »

  • Sposoby nabywania obywatelstwa - WOS

    Nie ma ustanowionych na całym świecie jednorodnych sposobów nabywania obywatelstwa, jednak spotykamy się z kilkoma najczęściej występującymi. Ogólnie rzecz ujmując można nabyć obywatelstwo w dwojaki sposób – na mocy prawa oraz w wyniku decyzji administracyjnej. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 2 =
Natalia
2016-05-19 16:44:41
Bardzo przydatne, dziękuję
Ostatnio komentowane
222
• 2023-06-06 19:49:33
r
• 2023-06-06 17:41:12
git
• 2023-06-06 10:07:31
super
• 2023-06-05 19:23:14