Internalizacja, internalizacja kultury - definicja, charakterystyka

Internalizacja jest procesem charakterystycznym dla wielu dziedzin nauki i oznacza „coś wewnętrznego”

Warianty internalizacji 

Internalizacja jednostki to proces wewnętrzny zachodzący w człowieku. Polega na przyswajaniu norm innych jednostek lub zbiorowości. Są one uznawane przez jednostkę przyswajającą za normy własne. Internalizacja jest procesem socjalizacji człowieka. Dziecko, które uczy się norm od swoich rodziców, rówieśników lub szkolnych wychowawców jest właśnie w procesie internalizacji. W tym znaczeniu pojęcie ma związek z psychologią.

Internalizacja w dziedzinie gospodarczej/ekonomicznej to teoria mikroekonomii służąca poznaniu zjawiska bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jej autorem jest ekonomista amerykański Ronald Harry Coase. Proces internalizacji oznacza umiejętność pominięcia rynku nieatrakcyjnego dla przedsiębiorstwa i przejęcie kontroli nad dostawcą lub odbiorcą.

Internalizacja kultury to proces, w którym człowiek przyswaja tylko niektóre elementy kulturowe. Zachowanie człowieka jest wyuczone i opiera się na obserwacji i interpretacji, przez niego, rekcji grupy, w celu uzyskania akceptacji. Jednostka podejmuje także próbę wykluczenia zachowań nieakceptowalnych przez grupę.  

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42