Kultura czasu wolnego - definicja, charakterystyka

Pojęcie kultury czasu wolnego dotyczy sfery prywatnej każdego człowieka i tego, w jaki sposób spędza on swój wolny czas, tj. czas poza obowiązkami zawodowymi i szkolnymi. Sposoby, na jakie ludzie spędzają swój wolny czas mogą być bardzo zróżnicowane i, co ciekawe, często są wyraźnie powiązane z sytuacją ekonomiczną, wiekiem i wykształceniem.

Warto zaznaczyć, że bardzo duży wpływ na tę kulturę miały zmiany społeczne w XIX i XX wieku – bowiem wyraźnie skrócono wówczas tygodniowy czas pracy. Współcześni pracujący posiadają więc znacznie więcej godzin wolnego czasu (nawet do kilkudziesięciu godzin tygodniowo) niż jeszcze kilka dekad temu. W związku z tymi zmianami wzrósł popyt na różne interesujące sposoby spędzania wolnego czasu – rozwój kin, teatrów, kawiarni, różnych innych miejsc spotkań.

Znacznie wcześniej, czyli przed rewolucją przemysłową, pojęcie kultury czasu wolnego nie istniało, ponieważ wówczas nie było tak wyraźnego oddzielenia domu (przestrzeni czasu wolnego właśnie) od miejsca zatrudnienia. Oddzielenie takie pojawiło się w momencie organizacji pracy w postaci różnego typu fabryk i zakładów.

Bardzo duże znaczenie w kształtowaniu czasu wolnego mają wzorce obserwowane w rodzinie, wśród znajomych – przykładowo, gdy rodzice i znajomi spędzają czas na aktywnej rekreacji, będzie to skłaniało do podobnej aktywności. Wpływ ten jest oczywiście widoczny również, gdy środowisko spędza czas np. w siedząc przed telewizorem.

Polecamy również:

 • Kultura materialna - definicja, przykłady, charakterystyka

  Kultura materialna jest pewnym wycinkiem szerszego pojęcia kultury jako całokształtu dorobku ludzkości, który jest przekazywany między kolejnymi pokoleniami. Kultura materialna odnosi się do materialnych, tj. namacalnych kwestii kulturowych – przedmiotów, obiektów. Więcej »

 • Kultura duchowa - definicja, przykłady, charakterystyka

  Kultura duchowa to inaczej kultura niematerialna – część szerszego pojęcia kultury, która obejmuje zespół duchowych i intelektualnych osiągnięć człowieka, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Kultura niematerialna jest bardzo istotnym elementem kultury z punktu widzenia grupy społecznej i... Więcej »

 • Kultura wysoka - definicja, cechy, przykłady

  Kultura wysoka inaczej nazywana jest kulturą elitarną, ponieważ może ją tworzyć jedynie dość wąska grupa osób, która posiada określone kompetencje. Podobnie jest z odbiorcami kultury wysokiej – nie wszyscy mają bowiem wiedzę, doświadczenie, gust, wrażliwość, a także umiejętności... Więcej »

 • Kultura masowa - definicja, cechy, przykłady

  Kultura masowa jest specyficzną odmianą kultury, której podstawowym celem jest zaspokojenie potrzeb i gustów masowej publiczności. Przeciwieństwem kultury masowej jest kultura wysoka (elitarna), która znajduje zdecydowanie mniejszą grupę odbiorców. Więcej »

 • Kultura popularna - definicja, przykłady, wady i zalety

  Kultura popularna jest pojęciem odnoszącym się do podobnego zjawiska jak kultura masowa – tworzenia kultury o zróżnicowanej jakości, która ma odpowiadać na gusta jak największego grona odbiorców. Kultura popularna bardzo często kieruje się chęcią zysku i aktualną modą. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24